Rektor Hwangs förlorade heder - och politikernas?

Debatt Artikeln publicerades

"rektor Hwang explicit har förklarat för politikerna att om man inte får precis som man vill i Kalmar så kommer han att satsa på Växjö i stället." Tomas Arvidsson tycker till om Linnéuniversitets byggplaner.

Linnéuniversitetet är en mycket bra idé, som håller på att gå rejält snett.
Universitetets rektor, Stephen Hwang, har fått kommunens politiker att - utan att ha en aning om kostnaderna - anta en mycket märklig avsiktsförklaring. Konsekvenserna kan bli ytterst tunga, inte bara för skattebetalarna och miljön, utan också för KIFAB, Kalmar hamn, handeln i centrum, centralstationens kapacitet, besöksnäringen och alla oss som bor här. Man ska bygga på Fredriksskans, som faktiskt är Kalmars absolut dyraste tomtmark. Man ska förstöra Ölandshamnen, ett av stadens vackraste rum, genom att bygga ytterligare 10 000 kvadratmeter som står tomma under sommarmånaderna när studenterna läser in tentamina, sommarjobbar eller tågluffar ute i Europa. Värst av allt är kanske att konsekvenserna blir förödande för Linnéuniversitetet självt.
Kommunens politiker har gått med på universitetets krav att få lämna nästan 40 000 kvadratmeter centralt belägna och ändamålsenliga lokalerna, som i de flesta fall är väl anpassade (eller lätt kan bli det) till utbildning eller forskning. Man ska bygga nytt. Ingen ifrågasätter Hwangs glupska kriterier: sjönära, stadsnära och kommunikationsnära.
Antalet fysiskt närvarande studenter kommer att minska mycket kraftigt under de närmaste åren. Det beror bland annat på ökad distansundervisning (med avancerat digitalstöd). Fler och fler svenska studenter väljer också att studera utomlands (27 000 studenter gör det redan, en ökning från förra året med nio procent) medan utländska studenter väljer bort Sverige (ett nytt regelverk försämrar ekonomin för den gruppen). Dessutom har statsmakterna aviserat att medlen till universitet och högskolor kommer att reduceras i en nära framtid.
Mindre pengar och dyrare lokaler ... Vad händer då med det viktigaste av allt, utbildningens inre kvalitet? Studenternas lärarledda undervisning, studieresor, teknikförsörjning och övriga pedagogiska insatser kommer att drabbas av stora nedskärningar. Forskningen kommer att skruvas ner på sparlåga. Pengarna kommer att gå till hyror av nybyggda, glassiga hus. Hwang påstår att det blir billigare att bygga nytt än att behålla de nuvarande lokalerna. Billigare? Hoppsan.
Kvadratmeterpriset för nyetablerade lokaler i Kalmar är dubbelt så högt som för befintliga. De nya husen kommer sannolikt att dra en ren byggkostnad kring en miljard kronor. Därtill kommer en gigantisk påfrestning för kommunala KIFAB som måste bygga om mängder av övergivna ytor och hitta nya hyresgäster. De privata fastighetsägare som i dag förser staden med butiker och andra lokaler talar om svåra skador under femton år framåt.
Hur kan politikerna anta en så förödande korkad avsiktsförklaring? Som privatperson söker man desperat en tänkbar förklaring. Det finns en sådan. Tyvärr.
Ett stort antal av varandra helt oberoende källor säger till mig (och andra) att rektor Hwang explicit har förklarat för politikerna att om man inte får precis som man vill i Kalmar så kommer han att satsa på Växjö i stället. Det kan väl inte vara sant? Kan den främste företrädaren för en vetenskaplig akademi nedlåta sig till ett så billigt argument?
Om det är sant så är hotet lika naivt som tomt. Linnéuniversitetet är nämligen inte rektor Hwangs lilla privata sandlåda.
För det första var den centralpolitiska ideologin bakom fusionen Kalmar-Växjö att positivt kraftsamla och förena två utbildningsorter. Försöker Hwang i propagandasyfte förvandla konstruktivt samarbete till illasinnad konkurrens mellan två syskon? Om det är så han förvaltar sitt uppdrag, måste vi som betalar hans lön beklaga att vi gör det.
För det andra är det inte alls rektor Hwang som bestämmer en så viktig fråga. Högskoleverket och Riksrevisionsverket är bara två av flera överordnade instanser som kommer att ha avgörande synpunkter på en miljardrullning med åtföljande utbildnings- och forskningsförsämring i Kalmar. För att inte tala universitetets lokala styrelse med en förnuftig ordförande, professor Dan Brändström, i spetsen.
Om det är sant måste man undra över vad Hwangs nästa krav blir. Blir inte tomtmarken vid Fredriksskans billig så drar vi till Växjö? Slipper vi inte gratis ur långtidskontrakten, så ??
Politiker, räta på ryggen och sätt ner foten! Någon vill bygga ett monument över sig själv. Ni håller på att bli grundlurade. Ni är på väg att svika studenterna, lärarna och forskarna. Ni är på väg att svika miljön och skattebetalarna i Kalmar.
Tomas Arvidsson
Författare, Kalmar