Regeringen sviker de sjuka

Debatt ,
Regeringen borde ta ansvar för arbetet med att förebygga sjukvård och korta vårdköer. Om detta arbete var mer effektivt, hävdar dagens debattörer, kunde sjukdomsomkostnaderna bara Kalmar län minska med hundratals miljoner kronor.
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
Regeringen borde ta ansvar för arbetet med att förebygga sjukvård och korta vårdköer. Om detta arbete var mer effektivt, hävdar dagens debattörer, kunde sjukdomsomkostnaderna bara Kalmar län minska med hundratals miljoner kronor.

"Trots att det finns tydliga bevis för att förebyggande insatser minskar sjukskrivningarna, och trots att regeringen har gjort till en av sina huvudfrågor att få ner sjuktalen och korta vårdköerna, upplever vi det som att regeringen snarare vill försvåra för de företag som tar ansvar för att hålla sin personal frisk."

Förra veckan besökte statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) Kalmar län på en temaresa om sjukvård. Modern hälso- och sjukvård inkluderar bland annat att hitta metoder för att få ner sjukskrivningarna i landet och att uppmuntra aktörer som tar ansvar och bidrar till att vi håller oss friska. Idag upplever vi att regeringen gör tvärtom när man föreslår förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar.

Sjukskrivningar är ett av vår tids stora samhällsproblem. Samhället har misslyckats, inte minst vad gäller psykisk ohälsa. Enligt Försäkringskassan utgör idag psykisk ohälsa närmare hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med hela 129 procent. Kalmar län är inget undantag.

Enligt Skandias nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar i Kalmar län till 1,3 miljarder kronor 2015, det senaste år som det finns data för. Det motsvarar nästan 4 000 årslöner för lärare i länet. Halva förlusten drabbar regionens företag och hushåll i form av lägre inkomster, resten drabbar kommunerna i form av mindre skatteintäkter. Trots de hisnande beloppen så är våra beräkningar försiktiga, de inkluderar varken utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning, själva vårdkostnaderna eller företagens kostnad de första 14 dagarna då en anställd blir sjuk. Siffran för riket är hela 57 miljarder kronor.

Trots att det finns tydliga bevis för att förebyggande insatser minskar sjukskrivningarna, och trots att regeringen har gjort till en av sina huvudfrågor att få ner sjuktalen och korta vårdköerna, upplever vi det som att regeringen snarare vill försvåra för de företag som tar ansvar för att hålla sin personal frisk.

Regeringen vill nämligen förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar från den 1 juli 2018. Sjukvårdsförsäkringar hjälper arbetsgivarna att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Idag får ungefär en halv miljon svenskar, från alla inkomstgrupper, en sådan försäkring betald av sin arbetsgivare. Enligt regeringens egna beräkningar väntas cirka 120 000 personer avstå försäkringen om skatten införs. Det innebär att personer som idag kan vårdas privat istället kommer att belasta den redan hårt ansträngda offentliga vården. Den förväntade skatteintäkten om cirka en miljard kronor kommer inte att täcka upp för de ökade kostnaderna. Tvärtom.

Regeringen för ett resonemang om att otillgängligheten och de långa väntetiderna inom den offentliga vården kommer leda till att människor inte kommer att söka sig dit över huvud taget. Det är skrämmande att man ser otillgänglig vård som en källa till kostnadsbesparing.

Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser och rätt försäkringar. Om sjukskrivningarna minskade med bara en tredjedel skulle Kalmar län ha kunnat spara nära 440 miljoner kronor år 2015.

Alla vinner på förebyggande arbete; stat, kommuner, landsting, företag och inte minst de individer som slipper sjukskrivning. Istället för att försvåra för företag som tar ansvar borde regeringen och landstingen ta tag i vårdköerna och sjukskrivningarna och gynna förebyggande arbete.

Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia

Anders Flügel, försäljningschef, Skandia sydost

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.