Rätten till frihet att växa och välja

Inger Hilmansson Björn Brändewall Carl-Henrik Sölvinger Kent Pettersson Sofie Bergman Anna- Britt Wejdsten ,
Folkpartiet i Kalmar kommun anser att Socialdemokraterna och kommunalrådet Johan Persson har drivit en politik som nu tvingar kommunen att skära ned inom skola och omsorg.
Foto:Anders Johansson
Folkpartiet i Kalmar kommun anser att Socialdemokraterna och kommunalrådet Johan Persson har drivit en politik som nu tvingar kommunen att skära ned inom skola och omsorg.

"Varför ska en person i Kalmar betala tusentals kronor mer per år i kommunalskatt jämfört med någon i Växjö?"

Vi är tacksamma för att vi fick fler röster i höstens val, och ni kan lita på att Folkpartiet fortsätter den politik vi gick till val på.

Barnen är Kalmars framtid och vi vill att de ska gå ut i vuxenlivet, väl rustade och förväntansfulla inför framtiden. Folkpartiet har alltid satsat mer än alla andra partier på barnen och i vår budget satsar vi sju miljoner kronor mer än majoriteten, vilket är den största satsning vi någonsin gjort på skolan. Vi satsar bland annat på elevhälsan, SkolFam och fler utbildade studie- och yrkesvägledare.

För att alla barn och ungdomar ska få växa upp under goda förhållanden måste kommunen satsa mer förebyggande och långsiktigt. Vi är glada att vi nu funnit en möjlighet att starta upp en social investeringsfond! Det ger oss möjligheter att göra insatser för barn- och unga utan kortsiktiga ekonomiska hänsyn. Vi investerar i människor och får både mänskliga och ekonomiska vinster tillbaka senare. De minskade kostnaderna i olika verksamheter ska sedan återföras till det förebyggande arbetet i fonden.

Det går bra för Kalmar! Kalmar har ett expansivt näringsliv, som enligt Sveriges Kommuner och Landsting, inte är liktydigt med att Kalmar har en god kommunal välfärd och ekonomi. Tyvärr har socialdemokraternas hantering av ekonomin satt Kalmar i en situation där de nu måste skära ned på skola, omsorg med mera, med 90 miljoner fram till 2017. En liknande nedskärning, gjordes 2008-2009 och kvarstår.

Vi har som opposition endast en vecka på oss att läsa in och svara på majoritetens budget, men Folkpartiets yrkanden, uppdrag och uttalanden gäller där vi vill ändra majoritetens förslag, och vårt alternativ motsvarar därmed kommunallagens krav.

Kalmar kommuns välfärd och ekonomi bärs upp av dess invånare, som beskattas med drygt 100 miljoner kronor mer än jämförbara kommuner sedan flera år tillbaka. Varför ska en person i Kalmar betala tusentals kronor mer per år i kommunalskatt jämfört med någon i Växjö?

Vi anser att Kalmarborna ska ha mer frihet att bestämma över sina pengar själva, men S, V och C tycks tro att det offentliga är bättre på att använda invånarnas inkomster än de själva är. Det är hög tid för en extern genomlysning av kommunens ekonomi och anpassning av kommunalskatten till jämförbara kommuners nivå.

Skolan måste bli bättre på att i samarbete med företag och lärosäten, vägleda barn och ungdomar till framtidens jobb och därmed också erbjuda framtidens företag och institutioner den rätta och bästa kompetensen. Vi arbetspendlar allt mera och ju större arbetsmarknadsregionen blir, desto viktigare är att vi gör det lätt för företag och människor att bosätta sig här och bidra till välfärden i Kalmar.

Den höga kommunalskatten och socialdemokraternas ovilja att släppa in entreprenörer i den kommunala verksamheten är två viktiga faktorer som åter sänker Kalmar i Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet. Vi välkomnar nya företag att utmana oss inom de verksamheter de tror sig göra bättre och effektivare. Det ger våra invånare mera valfrihet och det är först när vi mäter vår verksamhet mot andra som vi kan säga att vi är bäst! Personalen är vår viktigaste resurs och därför har vi undantagit de mest personalintensiva verksamheterna i våra besparingar.

Kalmar är fantastiskt med ett universitet, ett bördigt omland en lång kust och underbara kulturmiljöer. Vi har dessutom IKEA och Öland som två viktiga magneter. Vi vill att Kalmars goda förutsättningar bättre tas tillvara och att både människor och företag ska känna att det också finns goda förutsättningar för dem att växa i Kalmar.

Folkpartiet gläds med den företagare som tjänar pengar i vår kommun, för det ger grunden för mer arbete och välfärd här i Kalmar! För att leverera den bästa välfärden måste vi också kunna rekrytera och behålla den bästa kompetensen i konkurrens med andra.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.