Rädda Oskarshamns flygplats


Britt-Marie Sundqvist Jan Johansson
 ,
Sverigedemokraterna i Oskarshamn accepterar inte majoritetspartiernas besked om att flygplatsen i kommunen kan komma att stängas. Nu slåss partiet för flygplatsens bevarande.
Foto:Per Hammenvik
Sverigedemokraterna i Oskarshamn accepterar inte majoritetspartiernas besked om att flygplatsen i kommunen kan komma att stängas. Nu slåss partiet för flygplatsens bevarande.

"
Det är bara att beklaga hur politiker och tjänstemän inom Oskarshamns kommun naglar sig fast vid varandra och nickar i samstämmighet."

Majoriteten har i sin vision om 30 000 invånare i Oskarshamn år 2030 målat med stora penseldrag hur ljus och solig framtiden ska te sig men de förringar och helt klart sopar andra framtidsvyer under mattan. I vår vy inför framtiden skymtar helt andra problem med minskat antal invånare vilket SCB förespår för kommunerna, färre som är i arbete och ett växande utanförskap med brottslighet och ett mer osunt samhälle.

Det är inte att vara pessimist, vilket oftast majoriteten tar till i sina motangrepp, vi har istället en mer realistisk syn på samhällsutvecklingen för Oskarshamns del. Vi ser redan nu en icke fungerande infrastruktur både inom stadskärnan och våra möjligheter till ett fritt och fungerande resande både inom och ut till andra län. Här skyller majoriteten på att frågan inte hör hemma i kommunpolitiken. Var ska den annars diskuteras?

Majoritetens representanter sitter både i nuvarande Regionförbund och inom Landstingets beslutande organ, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige som är ytterst ansvariga för länstrafiken i Kalmar län. Här kan kommunernas representanter älta och välta frågan hur många gånger som helst, allt efter behov. För i majoriteten sitter både vänsterpartister och miljöpartister i Landstinget vilka ständigt vill framhålla sin vidlyftiga syn på samhällsutvecklingen men de glömmer oftast hur en samhällsutveckling ska ske med nedlagt kärnkraftverk och sin stora tilltro till vindkraftverk, vilka ska lösa allas vårt behov av eltillförsel.

    Centerpartisten Magnus Larsson antydde i sitt anförande om flygplatsen att oppositionen skulle lära sig skilja mellan äpplen och päron och förstå innebörden varför en nedläggning av flygplatsen var enda möjligheten att spara på kommunala medel. Kostnaderna för driften av flygplatsen skulle tas från andra verksamheter som äldrevård, omsorg och skolan den så kallade kärnverksamheten med oppositionens politik.

    De futtiga cirka 250 000 kronor som driften skulle utgöra efter nedskrivningar och försäljningar ansåg Larsson vara förödande. Med tanke på bildningsnämnden, där Larsson är ordförande, och dess förväntade underskott 2017 om cirka 10 miljoner kronor så behöver Larsson ta sikte på en kurs i matematik.

    Hans övriga argument synes ovidkommande inför detta så viktiga beslut. Det gäller att slicka kanterna för fortsatt delaktighet i den kommunala köttgrytan.

 Oppositionspartierna har enträget framställt krav på en grundläggande redogörelse från år 2014 och framåt hur beslutsprocessen hanterats. Samtliga känner en dold agenda vilket framskymtade i frågerundan med verksamhetschefen för Tekniska kontoret som dock försökte på ett klarläggande sätt redogöra för de frågor som ställdes. Beslutsprocessen kom dock inte i någon ljusare dager utan känslan av ett dunkelt motiv bakom flygplatsens nedläggning kvarstår.

    
Det är bara att beklaga hur politiker och tjänstemän inom Oskarshamns kommun naglar sig fast vid varandra och nickar i samstämmighet. Flygplatsens framtid grusades redan 2014 när kommunhuset styrdes ner i en tystnadskultur med stängda dörrar där endast aviserade besök fortfarande tillåts. Ett stängt kommunhus för skattebetalarna som får stå med mössan i hand och be att få besöka någon av de tjänstemän och politiker, vars lön vi betalar.

    Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.