Överenskommelsen i Paris en start i krypfart

Lennart Back ,

på debattinlägg om Earth hour av Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF med flera, publicerad 19 mars.

Skribenterna anser att fiktiva kommande klimatproblem orsakas av utsläpp av växthusgaser och inleder med att skönmåla resultatet från höstens klimatmöte i Paris. Där slog man inte fast någonting oavsett vad skribenterna påstår.

Utsläppsbekämpningen lämnades åt ländernas eget godtycke. Man accepterade de åtaganden som länderna själva uppgett. Enligt UNFCCC krävdes det 6 000 Gigatons minskning av utsläppen för att hålla den globala medeltemperaturen i schack medan ländernas åtaganden endast omfattade 56 Gigaton, alltså mindre än en procent. Man lyckades inte heller enas om hur de som misslyckades med sin blygsamma målsättning skulle hanteras.

Alla krav på utsläppsminskningar är baserade på en obevisad hypotes. Den säger att utsläppen av de så kallade växthusgaserna påverkar den globala medeltemperaturen och klimatet på ett farligt sätt. Alltfler undersökningar baserade på verkliga mätvärden tyder på att gasernas inverkan är ingen eller mycket liten. Att fundamentet för deras argumentation således inte håller för en kritisk granskning struntar skribenterna i. Varför försvaga sin sak med fakta?

Parismötets magra resultat har lett till ökat tryck på debattredaktionerna. Skribenternas alster är ett exempel på det. Då de anser att vi inte offrar tillräckligt på klimatets altare vill de påverka opinionen och få våra beslutsfattare att ta i med hårdhandskarna och öka farten på Sveriges väg till industriell andrarangsnation. Detta skall bland annat ske med hjälp av mer dyr och ineffektiv så kallad förnybar energi.

Att kalla sol- och vindkraft förnybara är värt en artig fundering. Det finns inget förnybart i de maskiner som krävs för utvinnandet av energin. I själva verket fordrar de en större insats av pengar, icke förnybara material och utrymme per producerad kWh än andra produktionssystem för el. Epitetet förnybart är ett oblygt försök att blanda bort korten och bortse från helheten, något som skribenterna och deras åsiktsfränder med oförtjänt framgång har praktiserat under lång tid.