”Oppositionen slösar”

Debatt Artikeln publicerades

”Skillnaden mellan alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik och oppositionens oaktsamma slöseri kan inte vara tydligare än här i Kalmar län där landstinget, som styrs av Socialdemokraterna, nu höjer skatten för andra gången.”

Efter Mona Sahlins och Håkan Juholts sorti från ordförandeposten hade Socialdemokraterna ett gyllene tillfälle att förändra och förnya den politik som föranlett två partiledares misslyckande. Men Stefan Löfven och Magdalena Andersson möter i?stället en värld i förändring genom att köra på i gamla hjulspår och stå fast vid en politik som hotar över 80 000 jobb.
Sverige har en stark ekonomi. Av EU-länderna har bara Tyskland lägre underskott samtidigt som den svenska statsskulden bara utgör hälften av den tyska, som andel av BNP. Arbetslinjen har gjort det mer lönsamt att jobba och ju fler i arbete desto mer kan vi investera i välfärden. Den globala krisen till trots har Alliansen satsat över 30 miljarder kronor mer på välfärden i?dag än vad Socialdemokraterna gjorde före 2006.
Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i sin skuggbudget saknar finansiering på över tolv miljarder kronor – givet att de håller löftet att ha kvar jobbskatteavdragen. Detta innebär att tolv miljarder kronor måste tas från någon annan budgetpost – vilken? Alternativet har säkerligen många av tidningens läsare redan genomskådat: skattehöjningar om tolv miljarder kronor. Vare sig partiledaren heter Löfven, Sahlin eller Juholt är beskedet det samma: Det ska löna sig mindre att arbeta, bli dyrare att anställa, arbetslinjen ersätts med bidragslinjen och vanligt folk får mindre kvar i plånboken.
Skillnaden mellan alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik och oppositionens oaktsamma slöseri kan inte vara tydligare än här i Kalmar län där landstinget, som styrs av Socialdemokraterna, nu höjer skatten för andra gången för medborgarna utan några konkreta välfärdsförbättringar i sikte samt utan kontroll över en ekonomi i fritt fall.
200 000 fler personer arbetar i Sverige i dag än 2006, samtidigt som utanförskapet har krympt med lika mycket, trots rådande lågkonjunktur. Vägen framåt för vårt land bör vara att befästa den politik som möjliggjort detta. Alliansen presenterade nyligen en budget med fokus på tillväxt och arbete med för- stärkningar för hushållen. Ett femte jobbskatteavdrag, bättre villkor för företagande samt utbildnings- och välfärdssatsningar öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler.
I bjärt kontrast till detta har Socialdemokraterna presenterat förslag som äventyrar utgiftstaket samt lägger mer än 25 miljarder kronor i skattebördor på sysselsättningen för att bygga ut bidragssystemen.
Socialdemokraterna har inte gjort sin hemläxa till varför det blev maktskifte 2006: Färre i arbete leder till fler i utanförskap och välfärden undermineras. Genom att vrida klockan tillbaka hamnar allt fler utanför arbetsmarknaden och tryggheten som en anställning innebär. Jobb, tillväxt och välfärd blir till ett schackspel med små, om några, chanser att vinna i längden.

Jan R Andersson (M)
Jörgen Andersson (M)
Eva Bengtson Skogsberg (M)
Anders Åkesson (C)
Anders Andersson (KD)
Björn Brändewall (FP)