Omsorgen i Nybro är på rätt väg

Debatt Artikeln publicerades

Kommunpolitik i Nybro

”En väldigt stor utmaning är att hitta utbildad personal till omsorgsverksamheten. Här behövs särskilda insatser. Dels möjligheter till vidareutbildning, dels för att få elever till gymnasie- och vuxenutbildning.”

När Femklövern i Nybro kommun i minoritet fick ta över ansvaret att utveckla Nybro såg vi i Omsorgsnämnden många utmaningar. Det fanns mycket kritik mot verksamheten som trots att den gick med stora underskott inte kunde leva upp till de förväntningar som kommunens invånare hade på kommunens omsorg.

Nybro kommun bygger om Kvarnbacken till ett demensboende med 48 platser, en av flera satsningar som ska ge bättre omsorg i kommunen.
Foto: Jan Stenqvist
Nybro kommun bygger om Kvarnbacken till ett demensboende med 48 platser, en av flera satsningar som ska ge bättre omsorg i kommunen.

Nu har vi haft drygt tre år på oss att jobba med att förbättra omsorgen och har nått en bra bit på vägen. Fortfarande finns det mycket att göra men följande punkter är värda att lyfta fram:

# Vi har en god kontinuitet i hemtjänsten med en topp 30-placering i landet.

# Hemtjänsten får allt bättre uppskattning vid de undersökningar som görs. Ett stort tack till personalen som är viktigast i kontakten med de äldre!

# Vi har startat upp "Trygg hemgång" för att ge extra stöd och hjälp till dem som kommer hem från en sjukhusvistelse.

# Kommunen bygger nu om Kvarnbacken till ett demensboende med 48 platser och särskilt utbildad personal där målet är att skapa ett modernt demensboende med hög kvalitet. Här kan vi notera att vi i dåvarande oppositionen gjorde en överenskommelse om ett nytt demensboende med socialdemokraterna för 10 år sedan, men inget hände. Nu genomför vi demensboendet, det är skillnad på prat och verkstad.

Bodil Johansson (C), ordförande i omsorgsnämnden.
Foto: Jan Stenqvist
Bodil Johansson (C), ordförande i omsorgsnämnden.
”Nu har vi haft drygt tre år på oss att jobba med att förbättra omsorgen och har nått en bra bit på vägen.”
Bodil Johansson (C), ordförande i omsorgsnämnden.

# Femklövern har beslutat att gå ut med upphandling om ett nytt äldreboende med 60 platser, kombinerat med trygghetsboende med 40 lägenheter i kvarteret Tor.

# Vi har i Omsorgsnämnden fått en betydligt bättre kontroll på ekonomin, och med ekonomiska tillskott för att bedriva vår verksamhet kan vi för 2017 redovisa ett ekonomiskt resultat med endast ett mindre minus. Här kan vi notera att kommunens ekonomi är god det ger oss möjligheter att fortsätta reformarbetet inom omsorgen.

Det finns många fortsatta utmaningar för Omsorgsnämndens verksamhet. Vi vill gärna fortsätta det arbete vi påbörjat nästa valperiod.

1. Andelen äldre ökar även i vår kommun. Även om dagens pensionärer är pigga och alerta så kommer det en tid när man behöver omsorg. Vi måste därför avsätta ytterligare resurser för att klara omsorgen och våra nya boenden.

2. Ytterligare demensboendeplatser bör projekteras under nästa valperiod.

3. Alla boenden ska förses med wifi och möjligheten att använda digitala hjälpmedel och välfärdstjänster ska öka.

4. En förenklad biståndsbedömning i hemtjänsten ger möjlighet till en mer flexibel hemtjänst, med mer av delaktighet och egna val. En fungerande hemtjänst är A och O för att många ska kunna bo kvar så länge man vill.

5. Jutegården ska utvecklas, här gör kommunens personal och inte minst frivilliginsatserna ett fantastiskt jobb varje vecka. Vår ambition är att utveckla verksamheten med en vinterträdgård.

6. En väldigt stor utmaning är att hitta utbildad personal till omsorgsverksamheten. Här behövs särskilda insatser. Dels möjligheter till vidareutbildning, dels för att få elever till gymnasie- och vuxenutbildning. Vi har också en stor reserv i den stora grupp som under de senare åren kommit till vår kommun från andra länder. Särskilda utbildningsinsatser här kan underlätta personalrekrytering

7. Arbetet med att rekrytera personal kommer att kräva nytänkande. Det kan handla om att öka statusen inom omsorgsyrkena, ge förutsättningar till bättre arbetstider, arbetsförhållanden, högre kompetens, ge möjlighet att avancera inom organisationen mm. Vi vill ge personalen möjlighet att ge en god omsorg till våra äldre i Nybro kommun.

Under nästa valperiod har vi i början av 2019 ett nytt demensboende i Kvarnbacken och under perioden nya platser i äldreboende och nytt trygghetsboende, det tillsammans med våra satsningar för att förbättra övriga äldreboenden och utveckla vår hemtjänst gör att vi kan öka tryggheten.

Alla ska känna att man har tillit till att man i Nybro kommun kan få en trygg och bra omsorg!

Bodil Johansson (C), ordförande, Monica Ljungdahl (M), Myrthel Tobiasson (KD), Bodil Bagert (SPI) och Evelina Johansson (L).

Femklövern i Omsorgsnämnden Nybro kommun

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.