Om vi hjälps åt kan både människor och företag växa

Linda Schön, marknadsområdeschef Småland Blekinge, 010-486 93 49 
Hans Fritz, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-486 32 27 Catrin Deden Marcelius, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-486 21 79 David Fridlund, arbetsförmedlingschef Blekinge, 010-488 17 09 
 Gregory Golding, arbetsförmedlingen Jönköping, 010-487 29 83 
 Christian Lagerqvist, arbetsförmedlingen Nässjö, 010-488 73 25 
Heidi Skov Ragnar, arbetsförmedlingschef Värnamo, 010-486 95 81 
 Daniel Warelius, arbetsförmedlingschef Växjö, 010-487 29 01 ,
Många av de som nu kommer till Sverige som flyktingar har en grundkompetens som Sverige behöver. Därför är det viktigt att invandrarna så snabbt som möjligt lär sig svenska och får genomgå en yrkesvalidering.
Foto:Paul Madej
Många av de som nu kommer till Sverige som flyktingar har en grundkompetens som Sverige behöver. Därför är det viktigt att invandrarna så snabbt som möjligt lär sig svenska och får genomgå en yrkesvalidering.

"Sverige och våra företag behöver arbetskraft för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Sverige har en demografisk utveckling där den inrikes födda befolkningen minskar och beräknas fortsätta minska under kommande år. För att kunna upprätthålla välfärden behövs ett tillskott av utländsk arbetskraft, en nettoinvandring på minst 65 000 personer per år."

Ingen kan vara oberörd av den flyktingkatastrof som pågår i vår del av världen just nu. En del av alla dessa flyktingar söker sig till Sverige. Vissa av dem tillfälligt, andra för att försöka skapa sig ett nytt liv här. Oavsett vilket så behöver de hjälp. Och här kan vi alla bidra på något sätt.

Vi på Arbetsförmedlingen har en viktig roll i denna situation, både för individ och samhälle. Att få jobba och delta i arbetsgemenskapen är en central pusselbit för att etableras i det svenska samhället. Genom att vara flexibla, kreativa och samverka med andra kan vi på Arbetsförmedlingen hitta enklare och snabbare vägar för nyanlända in på arbetsmarknaden.

Sverige och våra företag behöver arbetskraft för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Sverige har en demografisk utveckling där den inrikes födda befolkningen minskar och beräknas fortsätta minska under kommande år. För att kunna upprätthålla välfärden behövs ett tillskott av utländsk arbetskraft, en nettoinvandring på minst 65 000 personer per år.

I Arbetsförmedlingens senaste prognos uppgav 24 procent av landets privata arbetsgivare att de upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens i samband med rekryteringar. Motsvarande siffra bland offentliga arbetsgivare var hela 50 procent.

Många av dem som flytt till Sverige är välutbildade och besitter kompetenser som arbetsmarknaden är i behov av. Vi behöver visa vår medmänsklighet för dem som kommer hit med hopp, drömmar och stark vilja, men vi behöver också öppna våra ögon för deras kompetens.

Nyanlända personer behöver olika lång tid för att bli redo för arbetsmarknaden. I samarbete med arbetsgivarna kan Arbetsförmedlingen påskynda etableringen och hitta olika lösningar och vägar. Till exempel finns numer inom flera yrken så kallade snabbspår, som bland annat innehåller intensiv svenskundervisning och snabbare yrkesvalidering. Arbetsförmedlingen kan också skapa individuella kunskapshöjande insatser för att komplettera med just den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar.

Vi på Arbetsförmedlingen riktar oss nu till alla arbetsgivare: Hör av er, vi vill gärna besöka er och berätta om vilken kompetens som finns hos den nyanlända arbetskraften. Tillsammans kan vi se och utnyttja kraften och möjligheterna. Låt oss hjälpas åt att få både människor och era företag att växa.