Ojämlik cancervård ska bli bättre

Debatt Artikeln publicerades

Landstingsbudget

”Vårt mål är klart och tydligt. Du som invånare i Kalmar län ska erbjudas Sveriges bästa hälso- och sjukvård! Oavsett vem man är eller var man bor får rätten till bästa möjliga hälsa aldrig ifrågasättas.”

Idag presenterar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet de politiska riktlinjerna för landstinget som ska vara grund inför höstens budgetarbete. Det är tolfte gången våra tre partier gör detta och lika länge har vi haft ansvaret som majoritet att utveckla landstinget i Kalmar län.

Kampen mot den psykiska ohälsan är prioriterad i de riktlinjer inför landstingets kommande budgetarbete som den rödgröna majoriteten presenterar idag.
Foto: isabell Höjman/TT
Kampen mot den psykiska ohälsan är prioriterad i de riktlinjer inför landstingets kommande budgetarbete som den rödgröna majoriteten presenterar idag.

Det är mycket vi är stolta över att ha åstadkommit under dessa tolv år. Förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län rankas högst i landet. Samtliga våra tre sjukhus hamnar på topplaceringar i Dagens Medicins undersökning över Sveriges bästa sjukhus. I stort sett samtliga mätningar och undersökningar som genomförs för svensk hälso- och sjukvård placeras Kalmar län i toppklass. Vi kan därför tack vare fantastiska chefer och medarbetare säga att vi leder ett av Sveriges bästa landsting med målsättningen att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Men givetvis är vi också medvetna om de utmaningar vi har framför oss. De riktlinjer vi nu presenterar innehåller totalt 54 olika förslag som syftar till att göra hälso- och sjukvården i Kalmar län ännu bättre!

Vårt mål är klart och tydligt. Du som invånare i Kalmar län ska erbjudas Sveriges bästa hälso- och sjukvård! Oavsett vem man är eller var man bor får rätten till bästa möjliga hälsa aldrig ifrågasättas. Vården ska vara tillgänglig och finnas där när du behöver den. Landstingets arbete mot en köfri vård fortsätter.

Ett allt mer utbrett folkhälsoproblem är den psykiska ohälsan. Detta är ett problem inte minst hos flickor och unga kvinnor. Vi vet att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och att detta ökar risken att man får andra problem med sin hälsa men även ekonomi och arbete.

Anders Henriksson (S), landstingsråd.
Foto: Paul Madej
Anders Henriksson (S), landstingsråd.
”Fler patienter än idag ska kunna ta del av nära vård som sker i samverkan mellan ditt sjukhus, din hälsocentral och kommunens hemsjukvård.”
Anders Henriksson (S), landstingsråd.

Satsa på förebyggande insatser är helt avgörande för att stärka barn och ungas utveckling. Självklart måste en vardagsnära och tillgänglig psykiatri finnas vid behov. För att förbättra den psykiska hälsan är ett nära och väl fungerande samarbete mellan olika vårdnivåer helt avgörande.

Ett cancerbesked, vare sig det är riktat till sig själv, sitt barn eller någon annan anhörig är ett av de svåraste besked man kan få. Antalet personer som någon gång under sitt liv får ett cancerbesked ökar. Generellt har risken att dö i cancer minskat men vi vet att dödligheten är högre för den som har en lägre teoretisk utbildning. Denna ojämlikhet inom cancervården måste brytas.

Därför innehåller våra riktlinjer konkreta förslag som självtest för screening av livmoderhalscancer. Införandet av screeningsprogram för tjock- och ändtarmscancer ska utredas och informationen om vikten av PSA-test ska utökas.

Närhet är en oerhört viktig princip inom hälso- och sjukvården. Fler patienter än idag ska kunna ta del av nära vård som sker i samverkan mellan ditt sjukhus, din hälsocentral och kommunens hemsjukvård. Där fast vårdkontakt är en viktig del.

Tillsammans med våra medarbetare fortsätter vi utveckla hälso- och sjukvården. Landstinget jobbar vidare med ännu mer hälsosamma arbetsplatser där frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska.

Landstingets lyckade satsning på utbildningstjänster ska fortsätta användas för att erbjuda sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig inom olika bristområden. Erbjudandet om rätt till heltid ska fortsätta och utvärderas.

Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län. Vi vet att kompetensförsörjningen både för offentlig och privat verksamhet är helt avgörande. Tillsammans måste vi säkra att vi möter hela länets behov. I Kalmar län har vi nått stora framgångar med både läkarutbildningen som startar 2019 och utlokaliseringen av e-hälsomyndigheten.

För att hela regionen ska fortsätta leva är en väl utbyggd kollektivtrafik avgörande. Det är ett miljövänligt transportmedel som möjliggör pendling till arbete och utbildning samt resor till turist- och kulturmål. De stora satsningar majoriteten genomfört de senaste åren kommer fortsätta.

Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande

Lena Segerberg (S), landstingsråd

Jessica Rydell (MP), landstingsråd

Linda Fleetwood (V), landstingsråd