Oärlig retorik om Guldfågeln arena

Debatt Artikeln publicerades

Guldfågeln arena

”Varken Johan Persson eller Ola Johansson har kommenterat det faktum att beslutet lades fram utan marknadsvärdering av renoveringsobjektet. Ingen av dem har heller visat att jag har fel om att retoriken kring nollsummespelet bygger på ett falsarium.”

Vi var många som ifrågasatte den ekonomiska realismen i arenaprojektet, när det inte kunde genomföras utan kommunal borgen. Kommunstyrelseordföranden Johan Persson ansåg dock att ett infriande av borgen var osannolikt och kände sig trygg. Nu har vi facit. För att slippa betala 120 miljoner kronor är nu kommunledningen beredd att mer än fördubbla insatsen av skattemedel för att lägga ägaransvaret för förlustobjektet på kommunen. Oblygt kastas goda pengar efter dåliga.

Dagens debattör upprepar sin kritik mot Kalmar kommuns köp av Guldfågeln arena. Ett dåligt beslut hävdar debattören.
Foto: Mats Holmertz
Dagens debattör upprepar sin kritik mot Kalmar kommuns köp av Guldfågeln arena. Ett dåligt beslut hävdar debattören.

Folkvalda har rätt att fatta dåliga beslut. Men det är felaktigt och oärligt att försöka få arenaförvärvet att framstå som ett nollsummespel. Att lyckas göra så att delar av årsutgifterna hamnar på samma belopp som tidigare föreningsbidrag gör inte helheten kostnadsneutral eftersom den förmodade balansen bara gäller för en kortare period. Sammantaget över 50 år blir det merkostnader på minst en kvarts miljard kronor, som man alltså försöker dölja. Att även lyckas få med sig en majoritet på bluffen gör den inte mindre ohederlig.

Gunnar Rydström, civilingenjör i fastighetsekonomi
Foto: Mats Andersson
Gunnar Rydström, civilingenjör i fastighetsekonomi
”Folkvalda har rätt att fatta dåliga beslut. Men det är felaktigt och oärligt att försöka få arenaförvärvet att framstå som ett nollsummespel.”
Gunnar Rydström, civilingenjör i fastighetsekonomi

När jag 2008 före bygget överklagade borgensärendet framställde borgensförespråkarna den kommunala borgen som en formalitet och skyllde förseningarna på mig. Fortfarande påstår kommunens handläggare Ola Johansson i ett tidningsuttalande att Sveafastigheter inte längre är hälftenägare i det fastighetsbolag som äger arenan på grund av överklagandena. Detta är inte sant. När konsert- och evenemangsarenan med tak lanserades av Kalmar FF och Sveafastigheter 2006, framställdes det visserligen som att Sveafastigheter skulle förvalta arenan med KFF som hyresgäst.

Men i beslutshandlingarna är plötsligt KFF istället hälftenägare och enligt en av beslutspunkterna skulle Sveafastigheter lämna över ägandet helt två år efter färdigställandet. Efter borgensbeslutet 2008 skulle entreprenören PEAB, utan upphandling, ta sig an uppförandet. Möjligen var det tack vare mitt överklagande som Sveafastigheter lämnade redan innan byggandet så att KFF fick ta över arenabolaget och kunde ordna ett anbudsförfarande. Att kommunens handläggare inte har bättre kunskap om historiken förstärker misstanken att det i verkligheten är Sveafastigheter som har regisserat hela arenaärendet.

Varken Johan Persson eller Ola Johansson har kommenterat det faktum att beslutet lades fram utan marknadsvärdering av renoveringsobjektet. Ingen av dem har heller visat att jag har fel om att retoriken kring nollsummespelet bygger på ett falsarium. Att en domstol inte meddelar prövningstillstånd betyder inte att den anser att de inblandades oärliga förfarande är acceptabelt.

När även Skattebetalarnas förening i en insändare uppmärksammar Kalmar kommuns rundhänta hantering av medborgarnas gemensamma medel beskyller Persson den för att utelämna fakta. Deras Slöseriombudsman räknar emellertid helt rätt.

När nu KFF:s talesperson upprepade gånger i lokalpressen påstår att mina överklaganden kostar föreningen över en halv miljon kronor per månad borde någon i föreningens styrelse hjälpa till och reda ut hur den kostnaden balanseras av en lägre ränteskillnadsersättning till banken.

KFF beklagar sig över att man har tio miljoner kronor högre arenakostnad än någon annan allsvensk förening. Förutom banken har Sveafastigheter skott sig på arenan och har kvar sin representant i KFF:s styrelse. I organisationen finns även huvudtränaren som 2006 slog fast att nödvändiga resurser inte går att skapa i kommunalt skötta anläggningar, utan att i framtiden bör driften ske i annan regi. Dessa två borde kunna förklara bakgrunden till nuvarande situation.

Jag avslutar med att citera debattartikeln i januari 2009 där jag motiverade överklagandet av den kommunala borgen: " Några ifrågasätter det demokratiska i att en enda genom att överklaga kan sabotera det som en majoritet har beslutat. Jag har inte deltagit i den lagstiftningsprocessen och har inget klart svar. Möjligen är syftet att ge kommuninvånarna möjlighet att skydda kommunen mot en maktelit som genom felaktig och bristande information blåser upp en tillfällig opinion och med fullmäktiges hjälp plundrar kommunkassan."

Gunnar Rydström, civilingenjör i fastighetsekonomi, amatörmatematiker och idrottsintresserad kommunmedborgare

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.