Oansvarigt av regeringen att lansera kemikalieskatt

Mattias Bäckström Johansson (SD), gruppledare Näringsutskottet Josef Fransson (SD), näringspolitisk talesperson ,

Nu stundar julen och i samband med julhandeln tar riksdagen beslut om statsbudget. Till följd av ett regeringsinnehav med oansvarig politik är den rödgröna regeringen i akut behov av pengar så nu har man uppfunnit ett nytt sätt att beskatta ­tomtesäcken, nämligen en punktskatt på elektronik, under det missvisande namnet kemikalieskatt.

I och med detta så sticker Magdalena Andersson ner sin hand djupt i tomtens säck. Många av de vanligaste och mest populära julklapparna kommer nämligen att till nästa år bli betydligt dyrare och fördelningspolitiskt är det de mindre bemedlade som drabbas allra hårdast. Exempelvis kommer en ­liten tv till barnrummet för 1 400 kronor framledes att i stället kosta 1 800 kronor, en stationär dator med separat bildskärm kommer att kosta 800 kronor mer och ett Xbox blir 400 kronor dyrare. På samma sätt så kommer alla vitvaror att få ett motsvarande påslag.

Det är sällan man får läsa så här uppenbart usla ­lagförslag. Det går inte ens med stor kämpainsats frambringa några hållbara argument. I utformningen av skatteuttaget saknas i princip helt incitament att ändra beteende i form av att köpa andra, förment mer miljövänliga, produkter. Vidare är det rätt naivt att tro att globala elektronikjättar som Samsung, Apple eller Sony skulle byta till mindre säkra brandskyddsmedel bara för att tillfredsställa en obetydlig mikromarknad som Sverige. Flera experter och sakkunniga bedömer att skatten sannolikt inte kommer att leda till minskad kemikalie­användning överhuvud­taget.

    Det värsta är kanske dock att skatten ensidigt gäller varor som säljs av företag i Sverige, vilket kraftigt kommer att påverka svensk detaljhandel och forcera ut affärer och arbetstillfällen till andra länder. Sannolikt är detta årets största näringspolitiska haveri. Redan idag är det mycket enkelt att handla hemelektronik via internet och om i princip varje elektronikvara kostar 400 kronor mer i svenska butiker kommer många konsumenter att växla över allt mer av sina inköp till internet-handeln utanför Sverige.

    Således går Sverige miste om arbetsgivaravgift, inkomstskatt, moms och bolagsskatt vilket riskerar att vida överstiga de ­skatteintäkter Magdalena Andersson har tänkt sig att kemikalieskatten ska inbringa.

    Sverigedemokraterna är starkt kritiska till förslaget och är, förvånande nog, det enda parti som motsatt oss införandet. Detta kommer göra Sverige fattigare och när regeringen till slut tvingas inse detta kommer det att bli svårt att få tillbaka de jobb som raserats.