Ny utställning ska locka nya besökare

Debatt Artikeln publicerades
Jonas Hellberg (S), ny ordförande för Kalmar läns museum, ger i dag sin syn på vilka satsningar som planeras och vilka utmaningar som ska antas under de kommande fyra åren. Huvudmålet är att rejält öka antalet besökare.
Foto: arkivbild
Jonas Hellberg (S), ny ordförande för Kalmar läns museum, ger i dag sin syn på vilka satsningar som planeras och vilka utmaningar som ska antas under de kommande fyra åren. Huvudmålet är att rejält öka antalet besökare.

Kalmar läns museum

”Museet ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål av internationell klass. Vi ska även bygga en ny permanent kulturhistorisk utställning om Kalmar län och Kalmar stad.”

Sveriges största museum finns här i Kalmar län! Påståendet får säkert en del läsare av höja på ögonbrynen. Men faktum är att Sveriges länsmuseer tillsammans skapar det i särklass största museet. Vi är 1 572 km långt, har 450 295 kvadratmeter uteplats och finns i 24 byggnader. Länsmuseerna är nämligen inte bara lokaler utan en aktiv del av hela vår kulturmiljö.

Vi är verksamma i hela landet och kan våra platser kulturhistoriskt. Inga andra museer än landets länsmuseer finns närmare sina besökare. I de flesta delar av landet är länsmuseet synonymt med ”museet”. Det är det egna museet som är känslomässigt närmast och störst. Och det är det egna länsmuseet man först tänker på som museum och kunskapskälla. Jättar som Nationalmuseum och Nordiska museet i Stockholm får alltså ursäkta oss.

Jonas Hellberg (S), ordförande Kalmar läns museum.
Foto: arkivbild
Jonas Hellberg (S), ordförande Kalmar läns museum.
”I en tid av intolerans, fake news, populism och nationalism behövs det starka och självständiga kulturaktörer som med gedigna kunskaper kan hjälpa människor.”
Jonas Hellberg (S), ordförande Kalmar läns museum.

Kalmar läns museum är dessutom Sveriges andra största länsmuseum sett till antalet besökare, anställda och omsättning. Vi har varje år ungefär 150 000 besökare och deltagare, cirka 85 anställda och omsätter cirka 70 miljoner kronor. Som nyvald ordförande i länsmuseet känner jag mig stolt, hedrad och mycket entusiastisk över uppdraget. Tillsammans med museichefen Örjan Molander, våra kunniga medarbetare och engagerade styrelsemedlemmar har vi höga ambitioner framåt. Som företrädare för stiftarna – Region Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund – vill vi arbeta för att genomföra tre målsättningar:

1. Fler ska lockas till museet

Idag besöks länsmuseet i Kalmar av cirka 86 000 årligen (därtill tillkommer besökare och deltagare vid till exempel Eketorps borg, tidsresor med länets barn med mera). Målsättningen är att öka antalet besökare till 123 000 år 2022. För att nå dit ska länsmuseet utvecklas till ett ännu starkare upplevelsemuseum. Särskilt stormaktstiden och Regalskeppet Kronan ska lyftas fram. Museet ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål av internationell klass. Vi ska även bygga en ny permanent kulturhistorisk utställning om Kalmar län och Kalmar stad.

2. Länsmuseet ska vara en kulturarvsinstitution i tiden.

Museets ska vara en snabbfotad kulturaktör som stärker sin betydelse inom kulturarv, kulturmiljövård och samhällsfrågor. Vi ska arbeta på vetenskaplig grund och ha en stark koppling till regional kunskapsuppbyggnad, lärande och folkbildning. Museet ska arbeta aktivt med normer, attityder och angelägna hållbarhetsfrågor som demokrati, miljö, jämställdhet och integration utifrån ett kulturarvsperspektiv. Alla länets grundskolelever ska erbjudas pedagogiska program.

3. Bäst på plats - i Region Kalmar län

Länsmuseet ska synliggöra och utveckla det regionala kulturmiljöarbetet i hela Region Kalmar län. Vi ska ha ett gott samarbete med kommuner, kulturarvsaktörer och länsbor. Tillsammans med hembygdsrörelsen ska vi särskilt bidra till att bygga och stärka relationerna med platsen – hembygden. Vi ska vidare öka tillgängligheten till länets kulturarvsplatser och besöksmål. Inte minst ska detta ske genom att förbättra den fysiska och digitala tillgängligheten vid länets kulturarvsplatser.

Uppgiften för Kalmar läns museum och landets övriga länsmuseer är viktigare än på mycket länge. I en tid av intolerans, fake news, populism och nationalism behövs det starka och självständiga kulturaktörer som med gedigna kunskaper kan hjälpa människor att förstå sin samtid och skapa dialog om de utmaningar som vi står inför. Min förhoppning är att länsmuseerna ska fungera som en motsats till snuttifiering och mediebrus.

Vi ska erbjuda ordentligt med utrymme för debatt och bildning om aktuella samtidsfrågor med långa tidsperspektiv både bakåt och framåt. Tillsammans kan Sveriges största museum bli en motpol till sekterism och inskränkthet genom att arbeta öppet och med demokrati och alla människors lika värde som värdegrund.

Jonas Hellberg (S), ordförande Kalmar läns museum.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.