Ny skatt slår hårt mot företag och konsumenter

Jaafar Al-Jabiri (C)

Den 1 juli införs den omdiskuterade kemikalieskatten som regeringen insisterade att införa trots alla protester från elektronik och vitvarubranschen. Nu har staten ännu en gång vunnit mot företagare och ignorerat deras vädjan om att sluta göra det krångligt och kostsamt att driva företag.

Den nya punktskatten kommer att drabba den hårt konkurrerande vitvarubranchen i och med att priserna på vissa varor höjs upp till 400 kronor. Som konsument kommer man att tänka om flera gånger innan man bestämmer sig för att investera i en ny TV, kylskåp eller diskmaskin. Och när man väl bestämmer sig för att investera i en ny vitvara kommer e-handeln att vara det billigaste alternativet eftersom den nya skatten drabbar endast varorna i butik.

Den nya skatten kommer att drabba en redan extremt konkurrensutsatt bransch. Prisskillnaderna kommer att drabba alla företag som driver försäljning i butik och i synnerhet unga teknikintresserade försäljare som jobbar i dessa butiker. Så småningom kommer denna åtgärd att ta död på den fysiska vitvarubransch och få ännu ett yrke, som domineras av nyexaminerade ungdomar, att försvinna från arbetsmarknaden. Istället gynnar man e-handeln från andra länder. En kontraproduktiv åtgärd för Sverige.

Världen går i högkonjunktur men regeringen med finansministern i spetsen vägrar att utnyttja detta på bästa sätt. Istället lägger man till en skatt som kräver ett tyngre administrationsarbete för företagen och gör det omöjligt att konkurrera på lika villkor. Regeringen måste tänka på vilka signaler de skickar ut till både den internationella och den svenska marknaden när de inför åtgärder som får butiker att lägga ner i en högkonjunktur.