Ny civilingenjörsutbildning i Kalmar är välkommen

Debatt Artikeln publicerades
Sverige behöver bygga fler bostäder, väldigt många nya bostäder. Men för att klara av den utmaningen krävs det fler arkitekter och ingenjörer. Dagens debattör hoppas att regeringen nu utökar antalet utbildningsplatser så att fler utbildas.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Sverige behöver bygga fler bostäder, väldigt många nya bostäder. Men för att klara av den utmaningen krävs det fler arkitekter och ingenjörer. Dagens debattör hoppas att regeringen nu utökar antalet utbildningsplatser så att fler utbildas.

Civilingenjörsutbildning

”Målet bör vara att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja arkitekt- eller ingenjörsstudier vid svenska lärosäten. Att den första civilingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar startade förra hösten är ett viktigt och positivt steg för såväl regionen som branschen.”

Sverige är ett modernt samhälle mycket tack vare vårt arkitekt- och ingenjörskunnande. Innovationer, konstruktioner och samhällsbyggnad förvandlade Sverige från ett fattigt bondesamhälle till ett innovativt och högteknologiskt kunskapssamhälle.

Nu står vårt moderna samhälle inför en rad utmaningar. Vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle. Vi behöver bygga smarta städer när urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Vi behöver bejaka innovation, kreativitet och digitalisering i omställningen. Det ställer sammantaget höga krav på våra samhällsutvecklare. Arkitekter och ingenjörer är de som ska ta sig an utmaningen.

Men då behöver innovativa och kunskapsintensiva tjänsteföretag bättre förutsättningar. Därför bildas Innovationsföretagen, ett nytt bransch- och arbetsgivarförbund inom Almega, med nuvarande medlemmar hos Svenska Teknik och Designföretagen som bas.

Magnus Höij , förbundsdirektör, Innovationsföretagen.
Foto: Innovationsföretagen
Magnus Höij , förbundsdirektör, Innovationsföretagen.
”Antalet utbildningsplatser för ingenjörer och arkitekter är otillräckliga och genomströmningen av studenter för låg.”
Magnus Höij , förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Underskott på 7 000 arkitekter och ingenjörer

En av de viktigaste förutsättningarna för innovation är tillgången till kompetens – individer som vet hur vi bygger smarta städer, effektiva energisystem och både utvecklar och till fullo drar nytta av tillgänglig teknologi. Men det utbildas på tok för få. Antalet utbildningsplatser för ingenjörer och arkitekter är otillräckliga och genomströmningen av studenter för låg.

Kompetensbristen är både stor och ökande – i Innovationsföretagens konjunkturrapport för 2018 framgår att arkitekt- och ingenjörsföretagen saknar 7 000 medarbetare. Omsättningen hos bolagen med säte i Kalmar län ökade med sju procent mellan 2016 och 2017. Samtidigt var personaltillväxten endast en knapp procent. Det talar för att företagen i regionen haft svårt att fylla sina vakanser och att tillväxten mycket väl kunnat vara högre om tillgången till kompetens varit bättre.

Nuvarande satsning på fler utbildningsplatser otillräcklig

Den rödgröna regeringen påbörjade förra hösten en utökning av antalet högskoleplatser som fullt genomförd innebär 1 600 fler årsstudieplatser för ingenjörer samt 1 145 nya studieplatser på utbildningar inom samhällsbyggnad. Denna utbyggnad fullföljs också i den moderata och kristdemokratiska budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december. Det är positivt att det finns ett brett politiskt stöd för fler utbildningsplatser för arkitekter och ingenjörer men det är inte tillräckligt.

När en ny regering förhoppningsvis snart börjar arbeta och diskutera sina prioriteringar måste näringslivets kompetensförsörjning få en framskjuten plats. Det krävs en långsiktig och mer ambitiös utbyggnadsplan för arkitekt- och ingenjörsutbildningarna i Sverige.

Innovationsföretagen vill att 500 nya nybörjarplatser tillförs utbildningarna årligen för att långsiktigt få upp nivåerna. Målet bör vara att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja arkitekt- eller ingenjörsstudier vid svenska lärosäten. Att den första civilingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar startade förra hösten är ett viktigt och positivt steg för såväl regionen som branschen.

Stor efterfrågan även på sikt

Det råder ingen tvekan om att Sverige står inför en rad utmaningar som kräver nya svar på svåra frågor. Enligt Boverket behöver 700 000 nya bostäder produceras till år 2025. I juni 2018 presenterades den nationella planen för infrastruktur, den största svenska infrastruktursatsningen i modern tid.

Runt bostäder och järnväg ska samhällsservicen utvecklas. Arkitekt- och ingenjörskunnandet spelar en avgörande roll för att utveckla dessa lösningar. Innovationsföretagens medlemmar står för ingenjörs- och arkitektkunnandet, för hållbarhet och ansvarstagande. Vi behöver fler med den kompetensen.

Nu är det upp till bevis för politiken, som måste presentera skarpa förslag för fler utbildningsplatser med bättre genomströmning som gynnar utvecklingen av morgondagens hållbara samhälle.

Magnus Höij , förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.