Ny ägare kan ge trygghet på John Bauer-gymnasiet

Debatt Artikeln publicerades

Allt färre elever söker sig till John Bauer-skolor, och ägarkoncernen vill därför sluta med sin skolverksamhet. I Kalmar och i de flesta kommunerna ser John Bauer-gymnasiet ut att bli kvar, med en ny ägare.

Men ett fåtal skolor läggs ned, och det är i sig inget konstigt. Det betyder ju egentligen att elever har hittat något bättre på andra skolor, tack vare att de fick välja.
Det här tycks ha skötts enligt reglerna, men en sak är viktig att påpeka. Till skillnad från eleverna så ska inte företag kunna hoppa in och ut ur skollokalerna när det passar dem. Vi vill ha långsiktiga åtaganden som sätter eleven i centrum. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) startade för två år sedan Friskolekommittén, som härom veckan kom överens om att Skol­inspektionen ska kunna kräva långsiktiga ägarambitioner för att ge tillstånd att driva skola, även när skolan byter ägare. Snart blir detta lag. Både elever och lärare ska kunna känna trygghet i sitt val av skola.
Det var mycket synd att eleverna och föräldrarna på Kalmars JB-gymnasium inte fick höra om ägarbytet direkt från personalen, utan att någon skulle läcka i förtid och skapa onödig osäkerhet. Sånt mår ingen bra av. Social­demokraterna försökte redan samma dag profitera på denna oro, i form av ett nästintill skadeglatt utspel där Ibrahim Baylan (S) skyllde allt på att det rörde sig om friskolor. Som om inte även kommunala skolor läggs ned när de har för få elever.
Vi blev i alla fall väldigt glada för elevers och föräldrars skull, när vi läste att det är Karl-Oskarskolan som tänker ta över John Bauer-gymnasiet i Kalmar. De ryckte även in för några år sedan, när Kalmar kommun tänkte lägga ned Oxhagsskolan på grund av för få elever. (Se där, det händer även i kommunala skolor!) Karl-Oskarskolan såg till att Oxhagsskolan kunde drivas vidare och växa, och ger i?dag utbildning till elever med mycket spridda bakgrunder, och håller en bra dialog med Kalmar kommun. Om övertagandet av JB-gymnasiet hanteras lika bra som det i Oxhagen så kan eleverna känna sig trygga.

Björn Brändewall (FP)

Birgitta Nordlöw (FP)

    Lene Polteg (FP)

    Skolpolitiker i Kalmar