Mörka inte vad migrationen kostar

Michael Erlandsson, ordförande i kommunföreningen Jan Johansson, ledamot i bildningsnämnden ,

Sverigedemokraterna noterar att den rödgröna majoriteten i Oskarshamn, efter förra årets budgetunderskott för nämnden, vill försöka få bättre kontroll över bildningsförvaltningens ekonomi. De ekonomiska ansträngningar som asylmigrationen innebär för kommunerna är något som kommer att bestå för lång tid och därför anser vi att de ekonomiska kostnaderna för migrationen behöver uppmärksammas särskilt i den ekonomiska hanteringen.

Tyvärr. missar den rödgröna majoriteten målet när man inte för in migrationen som en tydlig del av kontrollpunkterna, vilket var vad Sverigedemokraterna föreslog.

Det är uppenbart att en stärkt kontroll av förvaltningens ekonomi är nödvändigt, men Sverigedemokraterna beklagar att den rödgröna majoriteten såväl som övriga partier valde att inte stödja vårt tilläggsyrkande som skulle ha fört in de statliga bidragens täckningsgrad av migrationens kostnader i kommunen som en kontrollpunkt inom verksamheten.

    I ljuset av detta blir det uppenbart att Sverigedemokraterna är det enda parti som ser riskerna med migrationen och dess effekter på kommunernas förmåga att upprätthålla samhällskontraktet med medborgarna om vård, skola, omsorg och trygghet.

    Sverigedemokraterna ser det som självklart att göra migrationens effekter på den kommunala ekonomin mer transparent för såväl politiker som administration i kommunen. De andra partierna är däremot väljarna skyldig svaret på varför man inte anser att medborgarna förtjänar denna transparens om hur de kommunala skattemedlen används.