Mindre klasser kräver satsning på skolan

Debatt Artikeln publicerades

Replik på debattinlägg om stora klasser.

Små barn bör generellt sett få bättre skolgång i små klasser än i stora. Att hantera stora klasser med äldre elever med olika modersmål och varierande svenskkunskaper är sannolikt också svårt. Vänsterpartiet lägger därför i sin centrala budgetmotion 3 miljarder kronor på ökad lärartäthet och 1 miljard kronor till skolor med störst behov.
För att eleverna ska vilja lära hela livet krävs en elevsyn med barnet i centrum, så lösningen kanske inte BARA är mindre klasser i varje klassrum. Vi behöver också fler rum och utvecklad pedagogik.
Vi brottas med effekten av borgerliga skolreformer såsom fristående skolor. Självklart vill alla föräldrar barnens bästa, men alla har inte möjlighet att välja skola. Den kommunala skolan riskerar att utarmas då de som kan väljer en privat skola, en som på papperet erbjuder nya möjligheter.
Elevantalet i den kommunala skolan minskar då fler väljer privatskolor. Färre resurser leder till större grupper och fler elever per pedagog. Vi får oönskad segregering. För att undgå risken att även de kommunala skolorna blir konkurrenter med varandra kan ett förstatligande av skolan möjligen vara ett alternativ. Hur som helst krävs en rejäl satsning på den offentliga skolan, så att föräldrar och elever väljer den lokala skolan där grannkompisarna är.
Att ge resurser till barns skolgång är klokt. Sociala stödinsatser senare kostar både samhälle och individ mycket mer, men här kan vi inte längre välja. Sådana insatser måste ges om de behövs. Alltså: Det krävs ökade statsbidrag för det förebyggande arbetet i skolan. Det bistår dock inte regeringen med. Den sänker hellre skatten för redan rika.
Vi har ansvar för Kalmars skolor, och vi arbetar för att resurser ska satsas där de behövs mest. Just mindre undervisningsgrupper kan vara ett av de mest effektiva stegen i riktning mot en Likvärdig och god skola för alla.
Leila ben Larbi
Bo Hellström
Lena Wennersten
Sören Hjertqvist
(V) barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd