Miljonförlust på asylsjukvården

Bo Karlsson Claus Zaar Britt-Marie Sundqvist Petra Gustafsson Mikael Svärdshammar Göran Gustafsson Sune Olsson ,

Antalet asylsökande i Kalmar län har det senaste året ökat med 60 procent. Det är givetvis mycket viktigt att alla asylsökande får genomgå en hälsoundersökning så fort som möjligt efter ankomsten.

Trycket är dock så stort att asylhälsovården själva inte klarar av arbetsbelastningen, utan landstinget sätter nu under fyra helger in i genomsnitt sex sjuksköterskor från primärvården för att jobba extra med detta.

Lika viktigt som att alla hälsoundersöks är att Kalmar läns landsting får full ersättning av staten för alla kostnader då det gäller hälsoundersökningar och annan sjukvård för asylsökande.

Så är dock inte fallet. 2013, som är det senaste året då redovisning finns, gjorde Kalmar läns landsting ett underskott på 12,3 miljoner kronor på asylhälsovården och asylsjukvården. Våra fyra grannlän tagna tillsammans hade ett totalt underskott på 4,6 miljoner kronor för motsvarande verksamhet.

Till landstingsfullmäktige 11 mars hade vi sverigedemokrater i landstinget ställt en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande om detta missförhållande och om landstinget räknar med att få full ersättning för dessa kostnader 2015.

Svaret från landstingsrådet Jessica Rydell (MP) är god dag yxskaft: att landstinget kontinuerligt arbetar med att få full kostnadstäckning för den delen av vården som vi har rätt till.

Det är helt oacceptabelt att landstinget inte får ut full ersättning för asylhälsovården och asylsjukvården och att dessutom vårt landsting här märker ut sig negativt jämfört med våra grannlandsting. Det innebär i praktiken mindre resurser till övrig sjukvård.

Det är viktigt att poängtera att vi givetvis inte håller de asylsökande ansvariga för detta. Ansvaret vilar helt och hållet på de politiker i de sju andra partierna i riksdag och landsting, vilka fortsätter driva en invandringspolitik helt bortom alla proportioner vid jämförelse både med flertalet andra EU-länder och med våra grannländer och som innebär att Sverige tar emot långt fler än vi i längden kommer att kunna sörja för.

Detta tycks dock vara ett sekundärt bekymmer för dessa politiker. Det framgick med all önskvärd tydlighet under den en och en halv timme långa hyllningskör till den förda invandringspolitiken, som under namn av integrationsdebatt, utgjorde krönet på samma landstingsfullmäktige.

Det var här helt uppenbart att ingen, vare sig i den rödgröna majoriteten eller i Alliansen, vill kännas vid att det ytterst är deras egen mångåriga felaktiga politik som är orsaken till att sjukvården drabbas på detta sätt.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.