Mer sex- och samlevnadsundervisning

Debatt Artikeln publicerades

Sex- och samlevnadsundervisning

”Lyft ut porren ur det gemensamma rummet! Detta är också något som olika kvinnoorganisationer krävt. Vi vill pröva porrfilter i grundskolan och på gymnasiet i Kalmar. Vi är helt övertygade om att lärarna kan jobba med detta på bra sätt.”

Vi påverkas alla av allt det som finns runt omkring oss. Skolan jobbar för att skapa en demokratisk värdegrund om allas lika värde och ömsesidig respekt för varandra. Detta gäller också vad gäller sex och samlevnad.

Porrindustrin arbetar med helt andra värderingar. Porrindustrin omsätter idag mångmiljardbelopp och är en bransch som bygger på en förnedrande kvinnosyn, våld, förtryck och utnyttjande av både män och kvinnor. Den påverkar också på ett negativt sätt våra värderingar, uppfattningar och relationer om hur vi ska umgås. Den kan förstöra allt det där fina som sex och kärlek kan innebära när det finns ömsesidig respekt.

Ge skolorna i Kalmar kommun rätt pröva möjligheten att koppla in porrfilter i skolan på datorer. Det kravet ställer dagens V-debattörer.
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Ge skolorna i Kalmar kommun rätt pröva möjligheten att koppla in porrfilter i skolan på datorer. Det kravet ställer dagens V-debattörer.

Porren påverkar alla och det inte minst barn och ungdomar. Den finns i vardagsrummet och den finns på datorer, läsplattor och telefoner. Porrens synsätt på sex och samlevnad styr många gånger unga människors första kontakter och relationer med andra unga människor.

Vi måste ge våra barn och ungdomar redskap till analys av och kritiskt tänkande till det som finns i samhället och den digitala världen. Många lärare och skolor arbetar medvetet och bra med frågor om sex- samlevnad, men många elever får inte del av samma arbete.

Liselotte Ross (V)
Foto: Mats Holmertz
Liselotte Ross (V)
”Porrens synsätt på sex och samlevnad styr många gånger unga människors första kontakter och relationer med andra unga människor.”
Liselotte Ross (V)

Vi måste ge lärare, fritidspedagoger, fritidsledare med flera resurser, kunskap och tydligt uppdrag att arbeta med dessa frågor. Vi i Vänsterpartiet vill se en stor satsning på kompetensutveckling för bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan, i fritidshemmet och på fritidsgården. Detta behövs för att införandets av samtyckeslagen ska få önskad effekt och genomslag och att en uppväxande generation ska få leva i ett jämställt samhälle. Vi behöver en bättre och utbyggd undervisning om sex och samlevnad, våra relationer, våra roller, inte minst mansrollen.

Därför har Vänsterpartiet centralt krävt mer pengar till sex och levnadsundervisning.

En konkret del i arbetet är att införa porrfilter i skolan på datorer och liknande. Det är en markering mot porren och en del i att barn och ungdomar ska slippa sexuella trakasserier, diskriminerande attityder och övergrepp. Lyft ut porren ur det gemensamma rummet! Detta är också något som olika kvinnoorganisationer krävt. Vi vill pröva porrfilter i grundskolan och på gymnasiet i Kalmar. Vi är helt övertygade om att lärarna kan jobba med detta på bra sätt.

Kalmar kommun har nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Vi arbetar nu med en jämställdhetsstrategi för ett mer jämställt Kalmar och en jämställdhetssäkrad kommunal verksamhet. Strategin är nu ute på remiss. Vi vill se en strategi som innehåller krafttag, inom de områden vi kan påverka. Det betyder mer sex- och samlevnadsundervisning i skolan och krafttag mot den negativa porrindustrin. En del är ett porrfilter. För att lyckas bra behövs också resurser och mer kunskap.

Vi vill ge våra barn och ungdomar en bra grund för att kunna skapa bra, ömsesidiga och kärleksfulla relationer med varandra och lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män, pojkar och flickor och alla däremellan att leva sina liv och forma samhället. Det finns allt att vinna på en större satsning på sex- och samlevnadsundervisning och att vi avlägsnar porrindustrins negativa påverkan från vårt gemensamma samhällsbygge och vårdar våra relationer med varandra.

Liselotte Ross (V)

Jens Körge (V)

Elsa Berg (V)

Bertil Dahl (V)

Leila ben Larbi (V)

Ragnar Olsson (V)

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.