Medmänsklighet är viktigt

Per Gawelund (V) ,
Kalmar kommun borde nu när Salve har stängts satsa på att erbjuda romerna nattlogi och härbärgen för att klara vintern. "Ingen människa ska behöva frysa ihjäl i vårt land" skriver dagens debattör.
Foto:Mats Holmertz
Kalmar kommun borde nu när Salve har stängts satsa på att erbjuda romerna nattlogi och härbärgen för att klara vintern. "Ingen människa ska behöva frysa ihjäl i vårt land" skriver dagens debattör.

"Mellan ovärdiga val blir tigga, ibland långt hemifrån, det minst dåliga alternativet för familjens överlevnad. Förtvivlan och nöd driver fram vädjan till främmande människors välvilja."Att se tiggare väcker känslor hos de flesta. Många känner empati och vill bistå en utblottad medmänniska. Andra känner mest besvär och vill blunda för fattigdomen när de går in i affären. Hos några bubblar det upp ett förakt, de vill att polis ska bötfälla och jaga bort tiggaren. Det finns en omfattade rapportering av tiggare som utsätts för olika typer av hatbrott; glåpord, bespottning och till och med våld.

De som idag tigger i Sverige och andra relativt välmående Europeiska länder är till stor del romer från främst Bulgarien och Rumänien. Detta faktum är en del av förklaringen till föraktet och kränkningarna. Diskriminering, fördomar och rasism riktat mot just romer har förekommit i tusentals år i Europa. Den svenska historien utgör inget undantag. De senaste åren, särskilt i och med den ekonomiska krisen, har förtrycket av romer ökat markant.

Romernas situation i hemländerna är bedrövlig; systematisk diskriminering och extrem fattigdom. Deras chans till utbildning och arbete med anständig lön är som regel obefintlig. Mellan ovärdiga val blir tigga, ibland långt hemifrån, det minst dåliga alternativet för familjens överlevnad. Förtvivlan och nöd driver fram vädjan till främmande människors välvilja. Känslor av förnedring trycks ner när barnen hemma är hungriga och saknar framtidsutsikter.

  Många gånger bor de i bilar på rastplatser eller i provisoriska tältläger utanför städerna. Vräkningar från dessa tillfälliga bostäder är vanligt och romerna tvingas därför flytta runt till olika platser. Även små barn och ungdomar lever i denna otrygga och eländiga tillvaro. Flera kommuner runt om i Sverige har istället visat medmänsklighet och erbjudit mer värdiga boendeformer som härbärgen.

  Kalmar kommun har hitintills endast hänvisat romerna till campingplatsen vid gamla Salvestaden. I samarbete med kommunen har Kalmar Stadsmission skött mycket av det praktiska arbetet på plats. Här fanns från början möjlighet att duscha i en barack, men det försvann när bygglovet inte förlängdes. Kvar blev tillgång till el och några toaletter. Eldsjälar inom Stadsmissionen och andra privatpersoner har, trots trakasserier och hot, gjort ett idogt och lovvärt arbete för att göra livet lite drägligare för dessa romerna.

  
Lägret har sedan starten växt. Romer som tigger i kommunerna runt Kalmar har också sökt sig dit. Detta på grund av att det endast är Kalmar kommun som erbjudit romerna någon form av plats att vistas på. Grannkommunernas intresse för att bidra har mist sagt varit svalt. Eftersom toaletterna på Salve inte var anpassade till det ökade antalet människor har det lett till en sanitär olägenhet.

  Vid en inspektion fann dessutom räddningstjänsten häromveckan allvarliga brister i brandsäkerheten vid lägret. Mot bakgrund av dessa påtagliga risker för människors liv och hälsa togs beslut om att stäng av Salve.

  

Det finns knappast några enkla och snabba lösningar att komma till rätta med fattigdom och diskriminering. Samtidigt har vi idag resultaten från flera långsiktiga och lyckade initiativ i andra kommuner. Metoder och projekt som Crossroads visar att det går att bryta behovet av att tigga och istället skapa konkreta vägar till lönearbete.

  Att erbjuda nattlogi har många gånger varit en förutsättning att lyckas. Låt oss dra lärdom och göra liknande satsningar även i Kalmar. 

Vänsterpartiet har aldrig tyckt att Salve har varit någon värdig eller långsiktig åtgärd. Det blev en nödlösning när utsattheten var relativt ny i kommunen.

  Vi vill att Kalmar i likhet med många andra kommuner ska öppna ett härbärge för utsatta människor som vistas inom kommungränsen. Detta kan ske genom samarbete och bidrag till lämplig frivilligorganisation. 

Nu är vintern här. Snön och kylan gör att ärendet är akut. Många fattiga romer kommer att vistas i Kalmar under vinterhalvåret.

  Ingen människa ska behöva frysa ihjäl i vårt land, oavsett om man är svensk medborgare eller inte.