Lyft fram de funktionshindrade i valrörelsen

Debatt Artikeln publicerades

Valrörelsen

”Frågan om tillgänglighet och delaktighet rör alla samhällsområden. I den kommande valrörelsen hoppas jag att de funktionsnedsattas situation ska ges ordentlig uppmärksamhet.”

"Glädjande regeringsbeslut om LSS och assistans", uttalade ordföranden i Funktionsrätt Sverige nyligen. Regeringens beslut att ta bort besparingskravet från LSS-utredningen har tagits emot väl av funktionshinderrörelsen. Efter förtydligandet är målet gemensamt: att skapa en tydligare och mer välfungerande lagstiftning som garanterar de med mest omfattande funktionsnedsättningar samhällets stöd.

Låt de funktionsnedsatts livssituation och problem bli en stor och viktig fråga i valrörelsen. Dagens debattör drar en lans för att lyfta in de mjuka frågorna i valdebatten.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Låt de funktionsnedsatts livssituation och problem bli en stor och viktig fråga i valrörelsen. Dagens debattör drar en lans för att lyfta in de mjuka frågorna i valdebatten.

Som socialdemokrat känns det viktigt att vi nu kan fokusera framåt. Det finns många områden och utmaningar som rör personer med funktionsnedsättningar. Frågan om tillgänglighet och delaktighet rör alla samhällsområden. I den kommande valrörelsen hoppas jag att de funktionsnedsattas situation ska ges ordentlig uppmärksamhet. I landstingsvalet vill vi socialdemokrater lyfta fram fyra angelägna frågor:

1. Öka inflytandet hos de funktionshindrade över sjukvården. Vi vill att sjukvården bättre ska involvera patienterna och deras anhöriga så att vården kan utvecklas och bli säkrare. Vi vill också skriva samverkansavtal mellan landstinget och länets funktionshinderorganisationer.

Jonas Hellberg (S).
Foto: Mats Andersson
Jonas Hellberg (S).
”Vi vill förbättra förutsättningarna för att alla ska kunna arbeta och delta i arbetslivet på sina egna villkor.”
Jonas Hellberg (S), ordförande i funktionshinderrådet i landstinget i Kalmar län

2. Utveckla rehabiliteringen. För de funktionshindrade är en väl fungerande rehabilitering och sjukgymnastik väldigt betydelsefullt. Det handlar om livskvalitet och möjlighet att återfå eller bibehålla bästa möjliga funktionsnivå efter skada eller sjukdom.

3. Kraftsamla för att funktionsnedsatta ska komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill förbättra förutsättningarna för att alla ska kunna arbeta och delta i arbetslivet på sina egna villkor. Det kräver bland annat förstärkt lönestöd och fler lönebidragsanställda.

4. Stärk möjligheterna till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Samhället måste bättre ta tillvara allas vilja att utbilda sig och förbättra sin kompetens. Vi vill ha riktade insatser på landstingets folkhögskolor till länsbor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Våra valfrågor ska ses som en fortsättning på den politik som vi har bedrivit den senaste mandatperioden 2014-2018. Vi har framgångsrikt satt fokus på att integrera funktionshinderperspektivet i allt beslutsfattande i landstinget. Funktionssrätten ska inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom särlösningar. För oss är principen om universell utformning central. All verksamhet i landstinget ska utformas och planeras så att vi gör rätt från början. Vi har därför lyfts in funktionshinderpolitiken i landstingets budget och beslutat om en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning. Kravet framåt är bland annat att öka andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken.

Under mandatperioden har vi också höjt bidraget till funktionshinderorganisationerna. Vi har genomfört ett särskilt ungdomsråd med unga patienter med olika funktionsnedsättningar. För någon månad sedan utbildade vi hela landstingsstyrelsen i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Allt detta har vi gjort för att stärka de funktionsnedsattas situation.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också bidragit till att funktionshinderpolitiken har fått ökat genomslag. Främst har ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken beslutats och en ny inriktning för genomförandet. Konkret har lönebidragen höjts, habiliteringsersättningen förbättrats och blivit lagstiftad, grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjts för att minska de ekonomiska klyftorna. I sammanhanget kan också nämnas att regeringen har infört gratis mediciner till barn upp till 18 år, infört glasögonbidrag till barn och ungdomar, genomfört satsningar för att höja kompetensen bland de anställda inom funktionshinderomsorgen och gett ökade anslag till landets antidiskrimineringsbyråer.

Nu ska vi fortsätta arbetet framåt. Jag hoppas att vi tillsammans kan se till att den kommande valrörelsen får handla om hur vi på allvar kan skapa ett samhälle för alla. Hur vi ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Låt valet 2018 handla om funktionsrätt - det är en ödesfråga för oss alla.

Jonas Hellberg (S), ordförande i funktionshinderrådet i landstinget i Kalmar län

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.