Lov/Sommarskolan är ett kommunalt ansvar

Debatt Artikeln publicerades

Slutreplik i debatt rörande sommar/lovskolan

Vi bör nog aldrig bjuda Jonas Hellberg (S) på en gratis lunch. För om vi gör det, kommer han att ägna alla efterkommande dagar åt att klaga på att han inte får ett gratismål till, och ett till. Det är nämligen precis så som Hellberg har betett sig kring stödet för lovskola/sommarskola.

Regeringen satsade över 200 miljoner kr för att få kommunerna att förstå hur viktigt det är för många barns framtid att starta sommarskola. Kalmar kommun hoppade till sist på tåget och fick bidrag.
Efter sex år hade de flesta kommunerna "sett ljuset" och t o m börjat satsa egna pengar för lovskola. Kom i gång - bidraget har därmed tjänat ut sitt syfte, och regeringen fokuserar nu istället på andra åtgärder för att öka måluppfyllelsen, som att fortbilda lärare via Lärarlyftet II och Mattelyftet.

Hellbergs gamle partiledare Göran Persson flyttade över ansvaret för skolan till kommunerna. Vi ska vara glada när staten ger bidrag till något som den inte längre har ansvar för, men vi ska aldrig ta det för givet.

I Barn- och ungdomsnämnden har vi bedömt att Kalmar har ett behov av lovskola för bortåt 300 000 kr i år. 200 000 kr satsade vi direkt ifrån kommunkassan, i total enighet. Resten hade vi hoppats få statsbidrag för, även om vi aldrig ska ta det för givet.

Att förutsättningarna förändras under ett år är inget ovanligt. Frågan är om vi politiker vill göra något åt det. Det är en prioriteringsfråga. Här har vi från alliansen ett konkret förslag för att säkra lovskolan: förstärk satsningen med 100 000 kr så att vi kan möta behovet! Vi anser att lovskolan är så viktig.

Även om Hellbergs agerande hittills har präglats av att sätta sig och tjura och hitta på politiska motsättningar, har vi förhoppningen att även socialdemokraterna ser nyttan med lovskola. För många barn kan det betyda skillnaden mellan att komma in på gymnasiet eller att gå ut i arbetslöshet. Vårt förslag står fast. Socialdemokraterna är välkomna att ansluta sig till det.

Björn Brändewall (FP)
Lene Polteg (FP)
Britt Dicksson (M)
Karl Holst (M)
Andreas Petersson (M)
Lennart Svenzén (C)
Ulf Andersson (KD)
Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar