Låt skolorna få ge betyg från årskurs 4

Björn Brändewall (FP) Alexander Critén (M) Pelle Sederkvist (M) ,
Låt skolorna i Kalmar kommun få möjlighet att delta i försöket att ge betyg från årskurs 4. Det kravet lanserar i dag tre Allianspolitiker i barn- och ungdomsförvaltningen.
Foto:JANERIK HENRIKSSON / TT
Låt skolorna i Kalmar kommun få möjlighet att delta i försöket att ge betyg från årskurs 4. Det kravet lanserar i dag tre Allianspolitiker i barn- och ungdomsförvaltningen.

"Det handlar om att få elever att själva diskutera vad det är som förväntas av dem enligt läroplanen. Att alla vet vilka mål läraren kommer att bedöma under terminen, och vilka veckor det kommer att ske."

I en kunskapsskola är tidig uppföljning av elevernas kunskaper viktigt för att se vilket stöd eleverna behöver och för att kunna sätta in tidiga insatser. Svenska elever får fortfarande sina första betyg sent jämfört med elever i andra länder. När OECD gjorde en fördjupad analys av Sveriges resultat i Pisa-undersökningen konstaterades också betydelsen av att bedöma elevernas resultat.

Alliansen har drivit på för att betyg ska sättas från årskurs fyra. Därför är det glädjande att vi nu nått enighet med regeringen om att genomföra en försöksverksamhet där betyg ges från årskurs fyra. Det är ett viktigt steg i rätt riktning.

De skolor där det finns intresse hos skolans ledning och lärare kan söka. Skolverket kommer att samordna försöket med betyg från årskurs 4 och försöket kommer att påbörjas senast under 2017. I de årskurser där betyg ges upphävs samtidigt skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen, som idag tar mycket av lärarnas arbetstid.

  Därför är det olyckligt att Socialdemokraterna i Kalmar omedelbart deklarerade att Kalmar kommuns skolor inte kommer att tillåtas delta. Eftersom detta besked inte hade behandlats demokratiskt, lade vi tre fram ett förslag på senaste Barn- och ungdomsnämnden om att fråga om det är någon av våra skolor som är intresserade, för att sedan ta beslut. Vi anser att skolornas pedagogiska ledningar är bättre lämpade att avgöra vad som är bäst för den egna skolan. Men även detta sade Socialdemokraterna nej till.

  Debatten i Sverige fastnar tyvärr ofta i frågan om betyg ska användas, snarare än hur de ska användas. Om betyg bara används som en dom, som dessutom faller först när det mesta av grundskoletiden redan är passerad, har den inte hjälpt eleven i sin pedagogiska utveckling. Men om betyg används mer som en höjdhoppsribba, så kan eleven hela tiden se hur högt hen kan hoppa, och om hen har nått målet eller måste träna mer.

  Under många årtionden innan Alliansen reformerade lärarutbildningen, fick svenska lärarstudenter i princip ingen utbildning i hur man faktiskt sätter betyg. Det är mycket allvarligt. I Kalmar ser vi dock att det nu sprids en god förståelse för hur betyg ska användas. På lärarkonferensen #skolpratkalmar i höstas delade lärare i Kalmars skolor med sig av goda arbetssätt som de har utvecklat. Ett av seminarierna handlade om att förbättra dokumentationen av elevresultaten, som är underlag till betygen.

  Det handlar om att få elever att själva diskutera vad det är som förväntas av dem enligt läroplanen. Att alla vet vilka mål läraren kommer att bedöma under terminen, och vilka veckor det kommer att ske. Först några träningslektioner, senare en bedömningslektion. När eleverna vet vilka betygskriterierna är, kan de fråga läraren vad är det jag behöver bli bättre på?

  Det är denna fråga vi ständigt måste uppmuntra eleverna att ställa. Målet är att varje elev ska nå så långt som hen kan i skolan, så att hen går ut i livet med de bästa möjligheterna att leva sitt liv som hen vill. Betyg är ett verktyg bland många för att nå dit.

  Alliansregeringen införde flera reformer för att komma till rätta med de stora brister i kunskapsuppföljning som fanns i den gamla skolan. Alliansens budget som röstades igenom i riksdagen är en stark budget med ett tydligt kunskapsfokus som innebär en storsatsning på skolan. Vi satsar exempelvis två miljarder på ett lågstadielyft för minskade klasser och fler lärare. Nu har vi även möjlighet att låta våra skolor pröva betyg från årskurs 4. Ta den!

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.