Låt kommunerna ta ansvar

Stig Lindahl ,
Flyktingmottagandet i Sverige fungerar inte så bra som det borde. Ett skäl, är enligt dagens debattör, att flera aktörer är inblandade i arbetet utan att samarbeta. I dagens text levereras därför ett förslag, ge kommunerna hela ansvaret för barn och ungdomar upp till 21 år.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Flyktingmottagandet i Sverige fungerar inte så bra som det borde. Ett skäl, är enligt dagens debattör, att flera aktörer är inblandade i arbetet utan att samarbeta. I dagens text levereras därför ett förslag, ge kommunerna hela ansvaret för barn och ungdomar upp till 21 år.

"Migrationsverket ansvar bör vara att utreda och fatta beslut i asylfrågan. Att ta hand om och ge stöd till asylsökande flyktingar bör vara en uppgift för kommunernas socialtjänst."

I mitt arbete som god man för ensamkommande flyktingbarn har jag liksom många andra konstaterat att det finns uppenbara systemfel i den svenska flyktingmottagningen. Det största felet är ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna särskilt för barn och unga upp till 21 år

För ungdomar som fyller 18 år eller blir uppskrivna till att ”troligen vara över 18” övergår ansvaret för boende och stöd till Migrationsverket. Konsekvensen blir att barn/unga som etablerat sig i en kommun genom att gå i skola, skaffat kompisar och som får ett mycket bra stöd av socialtjänsten tvingas flytta till en av Migrationsverkets förläggningar till exempel i Orrefors eller i värsta långt upp i Norrland. Ungdomarna tvingas avbryta sina studier, lämna sina kamrater och boenden.

Tillsynen och stödet på Migrationsverkets förläggningar är minimalt dvs ett par timmar per vecka. Integrationen i det svenska samhället försämras eller avbryts. Enligt min och mångas mening bör kommunerna och socialtjänsten få fullt ansvar för barn och unga upp till 21 år och få full ekonomisk kompensation av staten. Socialtjänsten har före 18 års ålder gjort vårdplaner med tydliga mål för integrationen med skola, språkträning, hälsa, aktiv fritid och boende. Personalen på kommunernas boenden ger kvalificerade insatser till stöd för barnen. När ungdomarna kommer ut i eget boende för de stöd av ”mobila team” som följer upp och stöttar. Allt detta arbete ”slås sönder” när Migrationsverket tar över ansvaret.

Genom att socialtjänsten har ansvar tills asylprocessen är klar skapas en tydlighet och insatserna för flyktingbarnen får kvalitet och effektivitet. Stödet är anpassat efter varje barns behov. Utslussning till eget boende kan påbörjas i kommunen. Migrationsverket ser inte behoven. Stäng Migrationsverkets förläggningar för barn och unga upp till 21 år. I en förlängning bör enligt min mening kommunerna även ta ansvar för boende och stöd till alla asylsökande oavsett ålder. Migrationsverket ansvar bör vara att utreda och fatta beslut i asylfrågan. Att ta hand om och ge stöd till asylsökande flyktingar bör vara en uppgift för kommunernas socialtjänst.

Låt oss börja med att kommunerna får det fulla ansvaret för barn och unga upp till 21 år.

Idag pågår ett dubbelarbete som skulle undvikas med en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Idag betalar Migrationsverket ut dagersättning till alla asylsökande.

För att administrera denna ersättning får alla gode män (för barn under 18 år) ett betalkort genom ICA-banken. Samtidigt kan kommunen ofta betala ut ersättning till mat med mera för barn/ungdomar som har eget boende eller som själva laga mat i sina boenden. I detta fall betalar kommunen ut ”matpengar” till den gode mannen på ett vanligt bankkonto i till exempel Swedbank eller SEB. Någon samordning förekommer inte. Den gode mannen har således två bankkort. Om kommunen har ansvaret förenklas administrationen av utbetalningar till våra asylsökande barn och unga. Allt ekonomiskt stöd för asylsökande barn och unga upp till 21 år bör förmedlas av kommunerna.

Ge kommunerna det fulla ansvaret för omhändertagande av ensamkommande asylsökande barn och unga upp till 21 år.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.