Låt inte förtryckarna vinna

Debatt Artikeln publicerades

Protest. Varför inte en stor manifestation mot kvinnoförtryck? En sådan protest är betydligt bättre än det slöjuppror som nyligen genomfördes. Slöjprotesten är missriktad och snarare gynnar än missgynnar de män som förtrycker kvinnor.

De tvingade mig med hot, piska eller kollektiv bestraffning. Allt för att jag skulle bära slöja. Och i dag tvingar de mig med våld och hat att inte bära den!
Likheter mellan dig och dem är att ni båda är män, och genom tiderna har ni alltid varit de vid makten som gett sig på de svaga och maktlösa, ni har förtryckt och nedvärderat kvinnor, och ni har sett oss som föremål som man äger.
I den muslimska världen måste jag dölja större delar av huvudet och kroppen för att bli accepterad och i västvärlden måste jag visa mer för att bli godkänd, som en barbiedocka! Men jag vill varken det ena eller det andra! Jag vill vara mig själv och leva som jag vill. Jag vill vara en människa, en individ, inte en kvinna, ett redskap eller en andra klassens medborgare i mannens tjänst.
Jag är inget redskap som man kan vrida eller vända hur man vill! Människor ska kunna leva som de vill. Att vara sig själv är en trygghet och frihet som ingen ska tvingas att välja bort eller förlora. Till alla er som bar slöja i slöjuppropet säger jag detta: Jag tolkar handlingen som en icke-genomtänkt handling. Ni har gjort männen som förtrycker kvinnor en dubbel förtjänst!
Genom att bära slöjan har ni gett mannen ert stöd. De män som dagligen tvingar sina kvinnor att bära slöjan i vår omvärld, ni har bidragit till den norm de ständigt upprätthåller. Jag har inget emot att kvinnor frivilligt bär slöja men det finns tusentals och åter tusentals kvinnor där ute som tvingas bära slöja. För många är det en symbol för ofrihet. Inte minst jag som under min uppväxt i Iran blev tvingad till att bära slöja av landets regim.
Vad har en åttaåring att säga om det? Vad har ni att säga till den lilla flickan som blev slagen om hon inte bar slöja? Hur tänker ni stödja henne och hennes systrar i vår omvärld? Är ni beredda att hylla symbolen för kvinnoförtrycket?
Var det inte bättre att fördöma händelserna i Stockholm där en kvinna i slöja blev misshandlad, hålla en stor manifestation mot kvinnoförtrycket?
För misshandeln är precis som slöjtvånget i Iran en del av det patriarkala förtrycket. Denna händelse var likt regimen i Iran kopplad till en sjuk kvinnosyn, att männen äger kvinnor, och det är inte en syn som är vare sig demokratisk eller human i Sverige och för svenska medborgare. Låt inte patriarkatet och kvinnoförtrycket vinna!
Slöjuppropet fick mig att börja tänka på min uppväxt i Iran efter shahens fall 1979. Varje morgon när jag tog på mig slöjan kändes det som att jag satte ett tjockt rep runt halsen - redo att hängas. Jag räknade minuter och sekunder för när skolan slutade för dagen så jag kunde slippa undan moralpolisen.
Hemma kunde jag vara mig själv, utan slöja. Där ute var det omöjligt. Utan slöja hade jag blivit misshandlad, fått böter och värst av allt – risken att blivit piskad av regimens poliser.
Vi kvinnor som klär oss som männen i regimen ville. Om någon stred mot klädkoden blev hon spottad i ansiktet och misshandlad. Det hände att kvinnor blev attackerade med syra om de inte bar slöja.
Listan på förföljelse, kontroll och förtryck av kvinnor är för lång. Redan då drömde jag om att kunna leva fritt och bo i ett land där jag fick vara mig själv, utan fruktan för kvinnoförtryck och hat. 

Ronja Ismail
Ordförande för Folkpartiet Liberalerna i Nybro