Lärarnas status måste höjas

Debatt Artikeln publicerades

Allt börjar med en bra lärare. Det kommer de elever som börjar skolan i dag snart att upptäcka.

Denna hösttermin når regeringens förstelärarreform ut i klassrummen. 15 000 av våra mest yrkesskickliga lärare blir förstelärare och får en löneförhöjning med 5 000 kronor per månad som staten betalar.
Folkpartiet och regeringen har startat denna reform av främst tre anledningar.

De svenska skolresultaten måste bli bättre. Då måste vi ha världens bästa lärare. Lärarutbildningen försämrades under socialdemokratiskt styre på 1990-talet och 2000-talet, och rustade inte alla lärare för att möta alla elevers behov på bästa sätt. Vi kan tyvärr inte sudda ut alla dessa år, men vi har reformerat lärarutbildningen, och med insatser som Läslyftet och Matematik­lyftet ger vi lärare möjlighet att fortbilda sig.

Vi måste höja läraryrkets status. För att läraryrket ska vara ett framtidsyrke måste det finnas möjligheter att utvecklas, göra karriär och tjäna mer. Fler måste vilja bli lärare för att vi ska hitta de allra bästa, och vi är på rätt väg nu. Söktrycket av ungdomar in till lärarutbildningen har ökat kraftigt sedan reformen blev känd.

Lärarlöner är även en jämställdhetsfråga. Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke, och lärare tjänar betydligt mindre än akademiker i traditionellt manliga yrkeskårer, trots lika lång utbildning. Särskilt låga är lärarlönerna i socialdemokratiskt styrda kommuner. Det måste löna sig att utbilda sig även i yrken som domineras av kvinnor!

Men vi vill mer. Folkpartiet föreslår nu en jämställdhetsmiljard, som bland annat ska gå till fler karriärtjänster i skola och förskola. 15 000 förstelärare ska om några år bli 25 000. I Kalmar län skulle det innebära en ökning från 291 förstelärare till över 550.
Även i förskolan vill vi i ett första steg skapa 2 000 förste förskol­lärartjänster till 2016.

Skolan ska åter vara en arbetsplats med status. Rösta för skolan.

Björn Brändewall (FP),
riksdagskandidat Kalmar län