Längre arbetsliv i Kalmar län

Sofia Larsen, ordförande för Jusek
 Magnus Hedberg, vd på Jusek
 ,
Det är arbetsmiljöfrågor inte ekonomiska frågor som är avgörande för om fler ska fortsätta arbeta upp i högra ålder. En höjd pensionsålder måste därför kombineras med en satsning på arbetsmiljöfrågor för att bli lyckad anser dagens debattörer.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Det är arbetsmiljöfrågor inte ekonomiska frågor som är avgörande för om fler ska fortsätta arbeta upp i högra ålder. En höjd pensionsålder måste därför kombineras med en satsning på arbetsmiljöfrågor för att bli lyckad anser dagens debattörer.

"I Kalmar län är andelen som är 45 eller äldre 50 procent, och i flera enskilda kommuner är andelen högre. För att klara utgifterna framöver krävs att fler arbetar längre."

Nyligen meddelade regeringen att pensionsåldern kan höjas innan valet. Men en ny undersökning från Jusek visar att endast var femte av de som är mellan 50 och 64 år vill jobba efter 65 år. I Kalmar län är hälften av befolkningen över 45 år. För att säkra framtidens välfärd måste politikerna i länet nu prioritera de faktorer som gör att människor vill arbeta längre.

Ett längre arbetsliv är nödvändigt om vi ska klara framtidens välfärd. Att förlänga arbetslivet är särskilt angeläget i kommuner där en stor andel av befolkningen är äldre. I Kalmar län är andelen som är 45 eller äldre 50 procent, och i flera enskilda kommuner är andelen högre. För att klara utgifterna framöver krävs att fler arbetar längre.

Många människor vill dock inte jobba längre än till 65. Nya siffror från Jusek visar att endast var femte i åldern 50 till 64 vill jobba efter 65 år. Endast 19 procent av alla kvinnor vill fortsätta arbeta. Tre av tio har också det senaste året övervägt att gå ner i arbetstid trots att det skulle innebära lägre lön.

Att inte vilja eller kunna arbeta längre upp i åren hänger i ihop med hur vi mår på och av jobbet. Jusek organiserar akademiker med välavlönade och utvecklande jobb som har goda förutsättningar för att orka och vilja jobba längre. En färsk rapport från Jusek visar dock att arbetsmiljön för akademiker har försämrats de senaste årtiondena. Studien visar också att utvecklingen av arbetsmiljön är klart sämre för kvinnor än för män. Resultaten, i kombination med höga sjuktal kopplade till psykisk ohälsa, lägger en dålig grund för ett längre arbetsliv för akademiker.

Ekonomiska incitament räcker inte för att människor ska vilja arbeta längre. Enligt Långtidsutredningen 2015 krävs framför allt ett ökat välbefinnande i arbetet. Blicken behöver alltså riktas mot faktorer som skapar en bra arbetsmiljö och gör det attraktivt att jobba längre. Siffor från Jusek visar också vilka faktorer som är viktigast för att de mellan 50 och 64 år ska vilja jobba efter 65 år. Högst på listan hamnar bra kollegor, utvecklande arbetsuppgifter, låg stress, balans i livet och relationen till chefen. Hög lön hamnar längst ner på listan.

Om en höjning av pensionsåldern i praktiken ska leda till att fler arbetar längre måste arbetsmiljön förbättras snabbt. Idag fokuserar lagstiftningen och föreskrifterna på arbetsmiljöområdet för ensidigt på att undvika ohälsa, medan faktorer som gör att människor mår bra på och av jobbet får begränsat utrymme. Här har regeringen, med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i spetsen, ett viktigt uppdrag i att ställa om arbetsmiljöpolitiken. Men ett stort ansvar vilar också på politiker och arbetsgivare i Kalmar län. Inte minst på kommunerna, som både har många anställda, är beroende av skatteintäkter och behöver vara attraktiva arbetsgivare för att rekrytera akademiker.

Om politiker och arbetsmarknadens parter i Kalmar län tillsammans fokuserar på att förbättra de faktorer som kan bidra till att människor vill arbeta längre kan både välfärden och kompetensförsörjningen säkras.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.