Landstingets medarbetare är vår viktigaste resurs

Yvonne Hagberg (S)

på debattinlägg om sjuksköterskelöner, publicerat 14 juni.

Britt-Marie Sundqvist som har en lång erfarenhet av tidigare fackligt arbete i Vision (SKTF) borde vara mycket medveten om att landstingets medarbetares löner inte förhandlas på fullmäktige. I en interpellation ställer Britt-Marie ett antal frågor som handlar om ambulanssjuksköterskornas löneutveckling i förhållande till ansvar, arbetsmiljö, risker och komplexiteten i arbetet. Bra och viktiga frågor som vi besvarade utifrån den förhandlingsordning landstinget har, de olika dokument och överenskommelser som finns med de fackliga organisationerna. Vi arbetar utifrån vår dialog och vårt samrådsavtal.

Britt-Marie tyckte inte att hon fick de svar hon ville ha, nej så kan det ofta bli i politiken där vi representerar olika partier och har olika positioner. Det är en del av den fantastiska demokrati vi har i vårt land, vi har möjligheten att ha olika åsikter om hur vi når de bästa resultaten för våra medborgare och medarbetare. Den demokratin ska vi vara rädda om.

Det är också viktigt att hålla sig till sanningen när man skriver debattartiklar, jag var tydligt med att jag läst fel och sa därför att det är ambulanssjuksköterskornas som har den lägsta medellönen av specialistutbildade sjuksköterskor. Det finns säkert flera anledningar till detta varav en är att möjligheten att rekrytera påverkar lönen. Annat som påverkar är till exempel om det finns flera som är relativt nyrekryterade.

I årets lönerevision har det gjorts en extra satsning på specialistutbildade sjuksköterskor. Vi har tydligt visat att vi i majoriteten anser att det är oerhört viktigt att vi har många specialistutbildade sjuksköterskor och har därför som första landstinget inrättat utbildningstjänster med full lön. Att påstå att inget annat parti tycker att ambulanssjuksköterskornas arbete är viktigt är direkt oförskämt.

Vi har över 7 000 medarbetare och alla är oerhört viktiga för att länets invånare ska känna trygghet och få en professionell vård och ett gott bemötande, inte minst i en situation där hen behöver ambulanssjukvårdens hjälp. Landstingets fantastiska medarbetare lyfts ofta fram både från oss i majoriteten och även av andra i och utanför vårt landsting, våra goda resultat går direkt att hänföra till dem. Utifrån det ekonomiska läget och de centrala förhandlingarnas utgång prioriterar vi också att det ska synas i varje medarbetares löneutveckling.