Kuvert med en mörk baksida

Annelie Andersson, talesperson investerings- och företagsansvar, Latinamerikagrupperna Jonas Bane, talesperson, Klimataktion Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna Julia Finér, talesperson, Emmaus Stockholm Olle Hedstrand, aktiv, Fossil Free-kampanjen Divestera AP-fonderna Rebecka Jalvemyr, kanslichef, FIAN Sverige Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty Sverige Josefin Lind, generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen Annika Skogar, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF ,
Dagens debattörer kräver att regelverket för hur AP-fonderna placerar våra pensionspengar så snart som möjligt ändras och garanterar att de investerar pengarna i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.
Dagens debattörer kräver att regelverket för hur AP-fonderna placerar våra pensionspengar så snart som möjligt ändras och garanterar att de investerar pengarna i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

"Respekt för mänskliga rättigheter och miljö borde vara en självklarhet när statliga myndigheter investerar våra pengar. Men så är det inte idag. I juni 2016 kritiserade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar."

I dagarna har 122 670 personer i Kalmar län fått det orangea kuvertet med en prognos om framtida pension. Kuverten har en mörk baksida som få känner till. De statliga AP-fonderna – som ansvarar för mer än 1500 miljarder av svenska folkets pensionspengar – investerar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk.

Respekt för mänskliga rättigheter och miljö borde vara en självklarhet när statliga myndigheter investerar våra pengar. Men så är det inte idag. I juni 2016 kritiserade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar.

De senaste tio åren har AP-fonderna dubblerat sina innehav i bolag med starka kopplingar till kärnvapentillverkning. Fonderna har också investeringar i flera kontroversiella gruvbolag som förorenat vattendrag, och gjort sig skyldiga till kränkningar av urfolks rättigheter och trakasserier och våld mot människorättsförsvarare. Genom AP-fonderna äger svenska pensionssparare fossila reserver som motsvarar potentiella utsläpp tio gånger större än hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

En viktig orsak till att det ser ut så här är att AP-fonderna styrs av ett förlegat regelverk. Ansvaret för att få till regler som garanterar schyssta pensioner ligger hos regeringen och hos pensionsgruppen i riksdagen som består av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. I juni 2015 presenterade regeringen ett förslag på nya regler, som innehöll flera förbättringar. Men förslaget stoppades på grund av oenighet om andra frågor och har nu legat på is i över ett år.

Regeringen och riksdagens pensionsgrupp måste se till att AP-fonderna så snart som möjligt får nya regler som garanterar att de investerar våra pengar i enlighet med Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Det enorma kapital som AP-fonderna sitter på måste också – samtidigt som det säkrar våra framtida pensioner – användas för att främja en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi är många som kräver en förändring. På www.schysstapensioner.nu kan du vara med och sätta press på våra politiker.