Kulturen viktig för regional utveckling

Debatt Artikeln publicerades
Kulturen är viktig både för länets utveckling och för välmåendet bland invånarna i länet. Därför ska region Kalmar län fortsätta att satsa på kulturen. En av de satsningar skribenterna lyfter fram som är på gång är en stor satsning på nya lokaler för Byteatern.
Foto: arkivfoto
Kulturen är viktig både för länets utveckling och för välmåendet bland invånarna i länet. Därför ska region Kalmar län fortsätta att satsa på kulturen. En av de satsningar skribenterna lyfter fram som är på gång är en stor satsning på nya lokaler för Byteatern.

Kulturpolitik

Vi vet att ett levande kulturliv är bra för hälsan. Vi vet också att besöksnäringen, som är en del av kulturen, är viktig för Kalmar län. Vi vill arbeta för mer kultur inom vård och omsorg.”

Under den gångna mandatperioden har landstinget tagit över ansvaret för den regionala kulturen. Tillsammans har vi socialdemokrater genomfört en historisk höjning av anslagen. Totalt har bidragen ökats med 32 procent vilket saknar motstycke i Sverige.

Vi har sett till att länet numera stöttar Glass Factory i Emmaboda, Rockarkivet i Hultsfred och nu är med i skapandet av en regional litterär nod i samverkan med Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Med Kalmar kommun gör landstinget även en stor satsning på nya lokaler för Byteatern. Ihop med ett ökat verksamhetsanslag ges det ökade möjligheter att spela mer teater i hela vårt avlånga län.

Kulturen är en viktig hörnsten i samhällsbygget. Det är en vaktpost för det öppna, demokratiska och toleranta samhället. Med ett fritt och aktivt kulturliv kan samhället möta den ökade intoleransen och värna demokratins kärnvärden. Vi ser med stor oro på hur främlingsfientliga krafter vill styra och strypa kulturlivet i Kalmar län. Samma slags utveckling sker i flera europeiska länder.

I exempelvis Ungern försvårar den högerpopulistiska regimen möjligheten för konstnärer att verka fritt. Kulturen är nödvändig för människors personliga utveckling och välmående. Vi ser också hur kulturen fungerar som en inkörsport till det svenska samhället för de nyanlända. Kulturen känner inga nationsgränser, där möts olika människor och där lär vi känna vår egen och andras historia.

Maria Ixcot Nilsson (S), ordförande kulturnämnden.
Foto: Anders Johansson
Maria Ixcot Nilsson (S), ordförande kulturnämnden.
” Det finns inget motsatsförhållande att fortsätta satsa på kulturen och sjukvården som en del politiska motståndare försöker få det till.”
Maria Ixcot Nilsson (S), ordförande kulturnämnden, landstinget i Kalmar län

Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del i regionens utveckling. Det finns inget motsatsförhållande att fortsätta satsa på kulturen och sjukvården som en del politiska motståndare försöker få det till. Vi vet att ett levande kulturliv är bra för hälsan. Vi vet också att besöksnäringen, som är en del av kulturen, är viktig för Kalmar län. Vi vill arbeta för mer kultur inom vård och omsorg eftersom vi vet att hälsoeffekterna är så positiva. Kulturen hjälper till med tillfrisknandet och bevarar det friska hos oss människor.

En viktig arena för kulturen är folkbildningen i form av folkhögskolor och studieförbunden. Landstinget driver fyra folkhögskolor. Efter valet, när hela det regionala ansvaret samlas i Region Kalmar län, så samlar vi hela stödet till folkbildningen under en regional huvudman. Detta möjliggör satsningar för att ge alla länsborna ännu mer kultur och bildning.

Vi går till val på att stärka kulturverksamheterna i hela landet, inte bara i storstäderna. Vi föreslår följande:

• Fri entré till regionala museer. Fri entré till statliga museer blev en stor publiksuccé. Nu vill vi utvidga reformen till fler museer i hela landet.

• Fler mötesplatser som är fredade från kommersiella intressen. Vi vill fördubbla stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.

• Ökade resurser till regionala och lokala kulturverksamheter. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi höja anslaget till kultursamverkansmodellen.

Maria Ixcot Nilsson (S), ordförande kulturnämnden, landstinget i Kalmar län

Peter Högberg (S), ordförande Länsmusiken Kalmar län

Yvonne Hagberg (S), ordförande Kalmar länsmuseum

Jonas Hellberg (S), ledamot Byteatern

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.