Kulturen ska vara ständigt närvarande - inte på tillfälligt besök!

Debatt Artikeln publicerades

Kultur

Skolan är, utöver en plats där vi lär oss grundfärdigheter som skriva, räkna och läsa samt orienterar oss i en lång rad ämnen som gör oss till tänkande och analyserande människor som lär hela livet, en mycket viktig kulturinstitution som ska ge alla barn och unga möjlighet till kulturupplevelser. Såväl mötena med professionell kultur och amatörkultur som elevernas egna skapande är nödvändiga delar av skolans innehåll. Det är inte bara viktigt att ha tillgång till en viss kvantitet av kulturaktiviteter utan vi måste även säkerställa tillgång till en mångfald av estetiska kvaliteter och praktiker.

För att detta ska fungera måste kulturens betydelse för skolarbetet föras fram av både skol- och kulturpolitiken. Kulturen ska inte vara på tillfälligt besök utan ingå som en integrerad del i skolans arbete. Estetiska ämnen är viktiga kunskapsområden i sin egen rätt. Samtidigt är kultur en naturlig del av skolans läroplan som bidrar till elevernas skolresultat i sin helhet.

När barn och elever kontinuerligt får möta och utöva kultur från förskolan och upp genom hela utbildningssystemet så ger det dessutom en kompetens som motverkar rädslan för det nya som man ofrånkomligt kommer att möta under det fortsatta livet. En rejäl satsning på kultur för unga utgör ett verksamt motmedel mot den växande främlingsfientligheten.

De estetiska ämnena i gymnasieskolan ska självklart vara obligatoriska för alla. Att utestänga gymnasieungdomar från kulturell bildning i skolan är att beskära deras möjligheter att växa och utvecklas. Det är mot bättre vetande och i förlängningen leder det till att bildningsnivån i vårt land sjunker.

Det räcker inte med satsningar inom skolan. Även den frivilliga Kulturskolan måste stärkas ytterligare. Feministiskt initiativ kommer att arbeta för en avgiftsfri kulturskola med plats för alla barn och unga som vill kulturutbilda sig utanför skolans väggar. Vi ser också gärna ett tätare samarbete mellan skola, kulturskola och såväl professionella kulturutövare som amatörer. Möten mellan människor ger alltid plusvärden, och kulturen är inget undantag.

Birgitta Axelsson Edström, Feministiskt initiativ Kalmar.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.