Köpt stöd med höjda politikerarvoden

Debatt Artikeln publicerades

Kommunpolitik i Högsby

Nyligen beslutade kommunfullmäktige i Högsby att kraftigt höja kommunens kostnader för den politiska organisationen då man beslutade om att höja politikerarvodena. Det är en början på en ytterst anmärkningsvärd koalition i kommunen där de borgerliga och Socialdemokraterna inlett en valteknisk samverkan.

Socialdemokraterna har sedan tidigare beklagat sig över för låga politikerarvoden i kommunen, men har inte kunnat höja dem då Sverigedemokraterna och de borgerliga har varit emot detta. Men när man nu hade möjligheten att nå en majoritet i utskotten så valde man istället att förhandla bort sitt politiska inflytande mot höjda politikerarvoden för socialdemokrater.

För när arvodena justerades var det endast för de presidieposter som besitts av socialdemokrater som justerades. Jonas Erlandsson som är oppositionsråd dubblerade sitt arvode som höjdes med 10 000 kronor per månad och hans övriga kollegor i utskotten fick höjda arvoderingar med drygt 130 000 kronor per år. Sverigedemokraterna var det enda parti som både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige motsatte oss detta.

Detta visar återigen att Sverigedemokraterna behövs och är en kraft att räkna med. Vi är i realiteten det enda verkliga oppositionspartiet i Högsby kommun, vilket är uppenbart efter denna koalition. Särskilt anmärkningsvärt är att de borgerliga väljer att ”köpa stöd” med skattebetalarnas pengar i en tid med sviktande budget och krav på kännbara besparingar.

Som vanligt är det inom äldreomsorgen som man väljer att vässa besparingspennan. För samtidigt som man höjde arvodena enades även de borgerliga och Socialdemokraterna om att 14 tjänster inom äldreomsorgen och fem inom skolan inte ska återbemannas när personal pensioneras eller slutar. En konsekvens blir indragen terapi och besparingen blir ytterligare märklig när man betänker att vi har en åldrande befolkning och vi vet att omsorgspersonalen redan idag är överbelastade.

Sverigedemokraterna är givetvis medvetna om den besvärliga ekonomiska situation som drabbar vår kommun när staten minskar sina bidrag för att täcka konsekvenserna av flyktinginvandringen. Men istället för att slå mot de svagaste i samhället föreslår vi besparingar i den kommunala administrationen, där det finns icke lagstadgade verksamheter som vi kunde avstå .

När man däremot i detta läge höjer arvodena sänder det helt fel signaler, vilket vi Sverigedemokrater starkt vänder oss emot.

Leif Gustavsson (SD), gruppledare

Sven Liljeblad (SD), vice gruppledare

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.