Konspiration inte trovärdig

Debatt ,

Replik på debattinlägg om klimatpolitik

I ett debattinlägg hävdar Sture Åström att IPPC har fel i sina rapporter om klimatförändringarna. Han påstår att rapporterna är politiskt styrda och att utsläppen av växthusgaser inte påverkar klimatet negativt.

Faktum är att den senaste stora rapporten i april 2014 baserade slutsatserna på 1200 vetenskapliga studier med över 2000 forskare. Rapporten omfattar totalt 2 600 sidor.

Det är inte trovärdigt att hävda att all denna forskning är en konspiration. Kunskapsläget är nu så stort att alla goda krafter måste enas om en färdväg för att bryta de trender rörande klimatet, som kan leda till oöverstigliga konsekvenser för mänskligheten. Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar.

Ju längre vi väntar med att ställa om samhället och att fasa ut de fossila bränslena desto svårare blir omställningen. Vid FN:s nyligen avslutade toppmöte i New York där flertalet av världens regeringschefer deltog var utgångspunkten att inför nästa års klimatkonferens hitta färdvägar för bindande åtaganden att minska utsläppen. Debatten om klimatförändringarna borde handla om dessa angelägna frågor.

Lars-Erik Andervad