Koldioxid, vän eller fiende

Peter Stilbs, professor emeritus, klimatupplysningen Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi, klimatforskare Lars Cornell, nätverket Klimatsans. ,
Ismassorna i Arktis, Antarktis och Himalaya är inte hoade. Dagens debattörer sticker onekligen ut genom att ifrågasätta de flesta av de uppgifter som pekar på att världen går mot en klimatkatastrof.
Foto:Jon Aars / Norsk Polarinstitutt
Ismassorna i Arktis, Antarktis och Himalaya är inte hoade. Dagens debattörer sticker onekligen ut genom att ifrågasätta de flesta av de uppgifter som pekar på att världen går mot en klimatkatastrof.

"Om det är något vi bör oroa oss för så är det nästa istid som nu inte kan vara så långt borta. Sådan är jordens rytm."

För 15 år sedan hade IPCC och SMHI en hypotes om att mänskligt utsläpp av koldioxid skulle få jorden att bli 3 - 6 grader varmare. Datormodellerna är emellertid dåliga och det visade sig vara fel. Kunniga vetenskapsmän glider nu närmare åsikten att ökad mängd koldioxid påverkar jordens temperatur endast obetydligt.

Det är inget att oroa sig för och de ursprungliga larmen har kunnat förpassas till myternas värld. Om det är något vi bör oroa oss för så är det nästa istid som nu inte kan vara så långt borta. Sådan är jordens rytm.

Gröna politiker vill införa planekonomi under FN liknande den i det gamla kommunistiska Sovjetunionen. De behöver klimatlarmen för att motivera en sådan omställning av global maktutövning. Därför trissar de upp den gamla uppfattningen ytterligare helt utan vetenskapligt stöd.

Men den informationen når dig inte eftersom vetenskapsmän som kan berätta hela sanningen ej får komma till tals. Inte sedan år 2010 har någon riktig vetenskapsman i facket framträtt. Sveriges folk borde göra uppror över ensidig och vilseledande information som kan leda till katastrofalt felaktiga beslut.

Vetenskapligt belagt är att ismassorna i Arktis, Antarktis och Himalaya nu ligger inom normala variationer. Havet höjer sig ej mer än vad det gjort i 200 år och orkanerna är snarare färre än fler.

Det vi också kan se är att växterna gynnas av förhöjd koldioxidhalt. Produktionen av säd har ökat med 15 procent, vissa andra växter mångfalt mer än så och den svenska skogen växer "så det knakar".

Till och med öknarna börjar grönska eftersom koldioxid gör att växterna tål torka bättre. Den globala nyttan av mer koldioxid har beräknats till tusen miljarder dollar. Det skall vägas mot koldioxidens skadeverkan som är ringa om den ens finns. Den gröna politiken är därför fientlig mot livet självt och förstör vår miljö och våra livsbetingelser.

Vi kan ta ut något mer biobränslen, men inte mycket. Det räcker inte till och förnybart är inte detsamma som långsiktigt hållbart. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

Om vi fördelar jordens landyta blir det två hektar (0,02 kvadratkilometer) per invånare. Något mer än hälften kan användas för produktion av livsmedel, bränsle och tekniska produkter. Hur mycket skulle du vilja avsätta av det för att framställa bränsle till din bil och hur långt tror du att du kan köra på det?

På den jord som snart måste föda tio miljarder människor är det därför människans plikt mot allt liv att föra upp åtminstone en del av kolet till atmosfären för att på så sätt öka fotosyntesen på land och till havs. Nere i marken gör kolet ingen nytta.

Efter decennier av grön indoktrinering kan det här vara omvälvande tankar. Många förstår sambanden med det samma men för andra tar det litet längre tid.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.