Klimatsmart politik i en klimatsmart region

Debatt Artikeln publicerades
Sedan 2017 körs samtliga KLT:s bussar på fossilfritt bränsle. Vid nästa upphandling planerar regionledningen för att också upphandlingen av färdtjänst och sjukresor ska innehålla kravet fossilfritt bränsle.
Foto: Mats Holmertz
Sedan 2017 körs samtliga KLT:s bussar på fossilfritt bränsle. Vid nästa upphandling planerar regionledningen för att också upphandlingen av färdtjänst och sjukresor ska innehålla kravet fossilfritt bränsle.

Klimatpolitik

”Alla tecken är entydiga. Klimathotet existerar och är något som vi måste ta på största allvar både på det globala och lokala planet. Att sticka huvudet i sanden löser inget.”

Varje dag diskuteras det globala klimathotet. Debatten domineras oftast av klimat- och miljöexperter som tyvärr inte alltid har förmågan att göra frågorna förståeliga för oss med lite mer begränsade kunskaper. Det finns också vissa skeptiker som tycker att klimathotet är överdrivet och som i vissa fall vägrar att inse att det finns. Det är dock att göra frågan väl enkel för sig. Alla tecken är entydiga. Klimathotet existerar och är något som vi måste ta på största allvar både på det globala och lokala planet.

Att sticka huvudet i sanden löser inget. Utgångspunkten är att allt arbete startar hos oss själva och att vi måste framstå som goda föredömen i arbetet för att nå en hållbar utveckling. Vi måste leva som vi lär och hitta lösningar på alla plan för att stötta arbetet. Det handlar ytterst om vilken jord vi överlämnar till våra barn och barnbarn.

Vad gör vi då i Kalmar län? Region Kalmar län har ett övergripande ansvar och enligt den fastställda klimatstrategin ska vi minska våra koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020. Vi är på god väg men har en bit kvar för att nå målet. Verksamhetsåret 2017 slutade på en reduktion på 18 procent jämfört med basåret 2012. Som åtgärder kan nämnas att kollektivtrafiken under 2017 ställde om busstrafiken till fossilbränslefri. Det innebär att 60 procent av bussarna drivs med biogas och 40 procent med syntetisk diesel.

Pierre Edström (L), regionråd.
Foto: Mats Holmertz
Pierre Edström (L), regionråd.
”Det handlar också om att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet för att förbättra möjligheterna att resa med buss och tåg.”
Pierre Edström (L), regionråd.

Det förväntas ge en kraftfull minskning av koldioxidutsläppen när vi summerar verksamhetsåret 2018. Den nu pågående upphandlingen av färdtjänst och sjukresor kommer att ytterligare bidra till en positiv utveckling. Även där är kravet fossilbränslefritt för minsta möjliga miljöbelastning.

Regionen arbetar på bred front för att minska koldioxidutsläppen i stort, dels genom ovan nämnda övergång till fossilbränslefri busstrafik men även när det gäller de servicebilar och tjänstebilar som används i verksamheten. Det handlar också om att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet för att förbättra möjligheterna att resa med buss och tåg. I detta sammanhang kan vi konstatera en glädjande ökning av antalet resenärer i kollektivtrafiken.

Vi arbetar också hårt med att använda förnyelsebar el och värme i våra byggnader. Inom kort påbörjas en installation av en destruktionsanläggning för lustgas vid länssjukhuset i Kalmar, vilken beräknas vara i drift i slutet av maj 2019. Klimatpåverkan enbart från lustgas motsvarar de totala utsläppen från verksamhetens alla tjänsteresor, så det är en viktig åtgärd för klimatet och i vår strävan att nå våra högt uppsatta mål. Allt detta blir viktiga frågor att bevaka för regionens nya beredning för hållbarhet och folkhälsa som ska följa regionens klimatarbete utifrån Agenda 2030.

Som jag tidigare nämnt så börjar ändå klimatarbetet hos oss själva. Det handlar om hur vi som politiker beter oss. Hur reser vi? Samåker vi? Använder vi modern teknik som gör att vi kan delta vid möten på distans? Förlägger vi möten på platser dit det går att åka kollektivt? Redan nu klimatkompenserar vi till exempel för resor som sker med flyg.

Vid första mötet med Beredningen för hållbarhet och folkhälsa diskuterades möjligheten att uppmärksamma hållbarhetsfrågorna vid ett kommande regionfullmäktige under temat ”Klimatsmarta politiker i en klimatsmart region”. Det vore ett bra sätt att visa att vi tar klimatfrågan på största allvar. Jag är övertygad att det finns en stor medvetenhet om klimatfrågor bland våra ledamöter och att det finns många idéer hur vi själva kan bli föregångare i vårt klimatsmarta arbete och bli riktigt klimatsmarta politiker.

Pierre Edström (L), regionråd och ordförande i Beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.