Klimatförnekares retorik under lupp

Replik ,

på debattinlägg om klimatpolitik

Sture Åström är i farten igen. Åström är medarbetare i Klimatsans, en kampanj, som bland annat hävdar att IPCC:s forskare har fel om klimatförändringarna och att det hela är politiskt styrt. Det senare förmedlas i artikeln i satser som "Men IPCC:s larm har alltid slagit fel och Det är politik". När dess ledare kallar den vetenskaplig, hissar de falsk flagg.

Bakom IPCC:s rapporter står över 2000 forskare i hela världen. Att göra dem till politiska marionetter och att hävda att det inte finns någon effekt av växthusgaserna saknar trovärdighet.

När Åström senast skrev efterfrågade vi källhänvisningar till hans påståenden. Nu ger han ett par i början av artikeln. När isarna på Antarktis och Arktis tas upp ska vi googla havisareal/halvkugle. Där går inte att hitta några uppgifter om isens utbredning vid Antarktis eller något om vad IPCC hävdar om isen på Arktis. Att seriöst diskutera polernas isar kräver en egen artikel.

Sedan påstår Åström att solen nu uppträder så extremt att det troligen blir kallare och ger igen en googlehänvisning. Via den hittar vi en drygt två minuter lång nyhetssändning där en kvartärgeolog från Lund intervjuas. Det konstateras att solaktiviteten kan påverka klimatet till kanske en tiondel och att det kan vara av intresse att forska mer inom området kanske främst för att förstå regionalt extremt väder. Det klargörs att denna forskning inte på något sätt motsäger den påverkan utsläpp av växthusgaser har på klimatet.

Sedan öser Åström på i sin artikel med en massa påståenden utan några källhänvisningar. Detta är en begränsad granskning av Åströms retorik och hans sätt att försöka skapa genomslag. Vi hoppas den kan bidra till att färre läsare bara går på det Åström skriver.

Aina Hagberg och Daphne Thuvesson för Folk och Frö i Kalmar