Klimat­retoriken är omoralisk

Debatt Artikeln publicerades

Replik på debattinlägg av Carl Gustaf Olofsson och Aina Hagberg.

Två klimatdebattörer kallar klimatretoriken vilseledande. De har helt rätt, men det är de själva som står för vilseledningen. Det finns inget klimathot. Utsläppen av koldioxid har varit välgörande.

Också politiker och myndig­heter uppträder som om de vore vilseledda. De har informerats om fakta många gånger, men har valt att blunda för dem. Fakta är så lätt tillgängliga att debattörerna inte kan ursäkta sig med att inte veta bättre.

På hemsidan för Klimatriksdag 2014 har vi funnit flera felaktiga påståenden:

Den arktiska sommarisen är på god väg att försvinna. Helt fel. Under hela 2013 var den större än de senaste fyra åren och ligger nu över flera av de åren. Isen runt Antarktis har slagit historiskt rekord två år i rad.

Den globala uppvärmningen beror på ökade koldioxidhalter i atmosfären. Detta är bara en hypotes, som klimatpanelen IPCC inte lyckats bevisa under sina 25 år. Tusentals forskare hävdar att mer koldioxid inte kan ha någon märkbar effekt.

Om vi inte hejdar de globala utsläppen, är vi på väg mot ett reellt hot mot den mänskliga civilisationen. Detta påstående härstammar från klimatpanelen IPCC. Det baseras på datorsimuleringar, som visar ständigt stigande temperatur. I verkligheten har ingen stigning noterats på 17 år. Ändå spår IPCC klimatet för 2040 och 2100. Med sunt förnuft förstår man att det är önsketänkande.

Den enda sentida klimatförändring som mätts upp är en uppvärmning av knappt en grad under 1900-talet, en välgörande återhämtning efter det kalla 1800-talet. Tillsammans med den ökade halten koldioxid i luften har den gett oss större skördar, större tillväxt i skogarna, grönare öknar och färre orkaner. Den har varit bra och har stannat.

Vi har underrättat ledningen för Klimatriksdag 2014 om detta, men svaret blev något som betydde att då skulle inget folk komma. Retoriken vilar alltså på medveten vilseledning.

Det är omoraliskt.

Gunnar Flyberg
Sture Åström