Kalmars omsorg är på väg åt rätt håll

Debatt

på debattinlägg om omsorgspolitik, publicerad 15 februari

M-KD-L försöker i en debattartikel få det att framstå som de har idéer om kompetensutveckling och chefskap som är nya och revolutionerande och som vi inom majoriteten S-V-C säger nej till. Inget kunde vara mer felaktigt.

Vi i majoriteten förespråkar till skillnad från Alliansen en mångfald bland våra chefer där vi ser värdet i en kompetensbredd. Genom vårt nya ledarskapsprogram ska du kunna bli chef oavsett bakgrund. Du kan söka detta som exempelvis sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut eller undersköterska med samordnarroll. Vi vill alltså också ha sjuksköterskor som chefer, men inte bara det. För oss är det också ledarskapet som är centralt.

När det gäller kunskap är Kalmar idag helt unikt i Sverige. Vi är en av få kommuner i landet som har anställt en egen klinisk lektor inom just hälso- och sjukvårdsområdet. Lektorn ska bland annat vara ett stöd för kompetens- och kvalitetsutveckling inom klinisk verksamhet, bedriva forskning och ha en rådgivande funktion för enhetschefer och teamchefer inom äldreomsorgen.

Vi satsar också mer än någonsin på kompetensutveckling totalt i omsorgen och gör bland annat en stor satsning på demens på nybyggda Vänskapens väg. Här kommer samtlig personal som arbetar med demens att utbildas i arbetssättet “BPSD” som syftar till ökad livskvalité för personen med demenssjukdom. Vi kommer också att arbeta med “nollvision” som syftar till öppna dörrar och att ta bort alla tvångsåtgärder för de med demenssjukdom.

Senaste medarbetarenkäten som kom häromdagen visar tydligt vad medarbetarna i omsorgen tycker. Där går i stort sett alla frågor åt rätt håll där man tycker att det blir bättre. Det kan gälla meningsfullt arbete, påverka sina arbetsuppgifter eller att man kan framföra kritik. När det gäller chefskap så tycker man att cheferna blivit bättre på samtliga punkter sedan 2016. Detta är tydliga siffror som talar för sig själv och en omsorg på väg åt rätt håll.

Michael Ländin (S), ordförande Omsorgsnämnden Kalmar

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.