Kalmarhem måste få gå sin egen väg

Lennart Stenkvist ,

Om Kalmarhem ska kunna fortsätta utveckla sin kärnverksamhet i positiv riktning är det hög tid att Kalmarhem och Kalmar kommun går skilda vägar.

Vattenpoolsförespråkaren Johan Persson (S) skriver replik på insändare från Per Dahl (M). Till sin hjälp har Johan Persson spänt musklerna och lockat med sig ordföranden för Kalmarhem, Roger Holmberg (S), till att godkänna insändarrepliken i tidningen Barometern 2017-08-15. Med tanke på att Per Dahl är vice ordförande för Kalmarhem uppstår en känsla att Johan Persson och Kalmarhems styrelse uppträder på ett liknande sätt som, ”The Muppet Show”.

Kalmarhem som ägs av Kalmar kommun är en bra affär för kommunen men mindre bra för Kalmarhem. Kalmarhem AB ska självklart äga rätten att tillsätta sin egen styrelse bestående av kompetenta styrelseledamöter som med kunskap och ansvarstagande är med att utveckla Kalmarhem i rätt riktning.

Nuvarande system att kommunfullmäktige utser lokala amatörpolitiker i Kalmarhems styrelse väcker flera frågor. Företräder ledamöterna, kommunen, sitt politiska parti eller sig själva? Är ledamöternas kunskap att likställa med styrelseproffs?

Per Dahl (M) anser att Kalmarhems goda ekonomi ska läggas på att bygga nya bostäder. Vilket är helt fel om man har någorlunda kunskaper om samhällsutvecklingen och god inblick i framtiden. Bostadsbristen har som bekant skapats av en allt för mångårig obalanserad och felaktig politik. Bostadsbristen är med andra ord en politisk ansvarsfråga vars ansvar inte ska läggas över på fastighetsägarna.

Prioriterande för Kalmarhem är att den "goda ekonomin" i första hand ska läggas på inre och yttre underhåll och förbättringar av sina befintliga fastigheter. Kalmarhem behöver även effektivisera och tydliggöra sin verksamhet gentemot hyresgästerna (sina kunder).

Med dagens bygghysteri kommer framtiden sannolikt att kunna erbjuda överskott på lediga lägenheter.