Kalmarborna får betala Guldfågeln arena

Debatt ,
Kalmar kommuns köp av Guldfågeln Arena väcker, enligt dagens debattör, många frågor. Enligt debattören kommer det i slutänden att bli invånarna i Kalmar kommun som indirekt får bekosta affären.
Foto:Mats Holmertz
Kalmar kommuns köp av Guldfågeln Arena väcker, enligt dagens debattör, många frågor. Enligt debattören kommer det i slutänden att bli invånarna i Kalmar kommun som indirekt får bekosta affären.

”KFF har låtit sig utnyttjas för att berika Sveafastigheter och Swedbank, på Kalmar kommuns bekostnad. Det finns ingen gräns för hur mycket Kalmar kommuns medborgare ska betala för KFF:s affärer.”

Kalmars kommunledning hävdar att kommunens förvärv av Guldfågeln Arena är ett sätt att slippa infria sitt borgens­åtagande. Men istället dubblar man kostnaden från 120 till 244,5 miljoner kronor, om man tar över det reno­veringsobjekt som enligt Cushman & Wakefields bedömning saknar efterfrågan och som dränerar Kalmar FF:s tidigare goda ekonomi.

Det årliga bidrag som en gång beslut­ats och som 2017 genom index­uppräkning uppgår till 6 750 000 kronor, sträcker sig bara ytterligare 13 år framåt i tiden, varefter det upphör. Förvärvet, med avskriv­ningstiden 50 år, ger därför en avvikelse från kostnadsneutra­litet med en kvarts miljard kronor. Medborgare upprörs med rätta av kommunledningens oärliga retorik om nollsummespel.

Följderna av trängseln på den svenska arenakartan beskrivs i Dagens Nyheter, under rubriken ”Så mycket pengar, så lite kunskap”. Myterna skärskådas även i Dagens Samhälle ”Stans hjältar bygger sig ett monument”. Där slår också forskare vid universiteten i Lund och Linköping fast att flaggskepps­projekt i marknadsföringssyfte är riskabelt och har mycket osäker effekt. ”Dessutom visar forskning – trots kommunpolitikers över­tygelse om motsatsen – att denna typ av satsningar inte har någon märkbar effekt på människors flyttströmmar.”

Jag uppskattar att Kalmar FF i Baro­metern på ett sakligt sätt beskriv­er hur de ser på arenafrågan. Föreningen har sina intressen att försvara. Mot mina tre överklagandeskäl, beskrivna i Barometern, framförs dock inga bärande invändningar.

KFF har låtit sig utnyttjas för att berika Sveafastigheter och Swedbank, på Kalmar kommuns bekostnad. Det finns ingen gräns för hur mycket Kalmar kommuns medborgare ska betala för KFF:s affärer.

När det stora idrottspaketet utformades 2005 visade tre arkitektförslag hur Fredriksskans kunde byggas om till UEFA-standard åt KFF och KAIK för en bråkdel av arenakostnaden. Friidrotten skulle flyttas till Snurrom. Så lanserade Svea­fastigheter och KFF en ny konsert- och evenemangsarena med tak i kvarteret Bilen. Huvudtränaren slog fast att nödvändiga större resurser inte går att skapa i kommunalt skötta anläggningar, utan driften bör i framtiden ske i annan regi. Kommunen skulle bara behöva bidra med en blygsam insats, om man skapade byggrätter för ett köpcentrum. Att Hansa City utarmar Kvarnholmen försöker kommunen nu kompensera genom en dyr utlokalisering av universitetet till hamnen, med påfölj­ande trafikproblem.

Inför arenabygget nästan tiodubblades föreningsstödet till Kalmar FF, med motivet att ”nu vet KFF och Sveafastigheter vad som gäller i 25 år. Det är upp till dem att bygga och komma överens om hyran”. Ett år senare, 2008, tillkom en borgen på 100 miljoner. Entreprenören Peab skulle utan upphandling ta sig an uppförandet. Utan mitt överklagande hade läget förvärrats ytter­ligare. Nu fick KFF ta över arenabolaget och kunde ordna ett anbuds­förfarande som faktiskt begräns­ar skadan.

Redan i kommunfullmäktiges beslut 2008 fanns dock ett villkor att Sveafastigheter skulle lämna efter två år. Deras affärsidé är hög och snabb avkastning, inte lång­siktig förvaltning.

Hyreskostnaden skulle öka från två miljoner kronor på Fredriksskans till åtta miljoner. I dag är den plötsligt 19 miljoner och föreningen är hotad på grund av en hyres­förlustgaranti på 13 miljoner per år i 20 år som banken pressade föreningen att ställa till sitt fastighets­bolag. Godkändes detta av kommunen innan borgen tecknades? Inga spår syns av någon behandling av frågan.

Ännu en skandal är att kommunfullmäktige 2008 även beslutade att offra mark inom Fredriksskans­området till kontor och bostäder för att få den realisationsvinst som skulle finansiera det förskottsbetalda engångsbidraget på 29 miljoner. Marken var inte ens avsatt i översiktsplanen. En detaljplan har tagits fram trots invändningar från mycket väl insatta invånare, organisationer och utnyttjare. Nu har exploa­teringen vänts till en förlust för kommunen. Trots läget. Och Kalmar AIK verkar helt ha glömts bort.

Den lättsinniga hanteringen behöver utan tvekan skärskådas.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.