Kalmar måste få växa

Debatt Artikeln publicerades

Socialdemokraterna har tyvärr förhindrat en positiv utveckling i Kalmar kommun. Maktskiften, och maktkoncentration har dominerat, och få förväntningar har infriats. Vanligt kommunalt underhåll och lagbundna uppgifter som förskola och skola har lyfts fram som unika Kalmarinitiativ, trots att skolan i Kalmar sedan 2009 har ett sparkrav på tre procent.

Ett mångårigt socialistiskt maktmonopol har inneburit att Kalmar kommun tappat flera positioner i den långsiktiga utvecklingen.
Ekonomin i Kalmar är bräcklig och kamoufleras av tillfälliga intäkter och godisregn inför varje valår. Kvar efter valet är skulderna till kommande generationer som också försvagar Kalmars ställning i en framtida storregion.
Johan Persson (S) förklarar ofta regionens dystra utveckling med den strukturomvandling som Sverige och Kalmar haft, men företagen i vår region har faktiskt klarat både förändringar och finanskriser på ett fantastiskt sätt. Det är dock inte majoritetens förtjänst. Sveriges Kommuner och Landsting varnade redan år 2007 för att använda budskapet ”Det går bra för Kalmar”, då budskapet inte självklart innebar att det går bra för Kalmar kommun och dess ekonomi.
Flyktingar bidrar dock positivt till en befolkningsökning med god åldersstruktur, men bristen på arbete och bostad innebär, att många flyttar från Kalmar. Kommuner som tagit tillvara nya invånare som en resurs, har också klarat tillväxten på ett fantastiskt sätt.
Socialdemokraterna har inte tagit tillvara de möjligheter som Kalmar har med en rik kulturmiljö, en lång solkust och ett universitet med en Kampradsatsning som många avundas. De har tyvärr fokuserat på paketering istället för innehåll.
Bostäder är just nu den viktigaste faktorn för både universitets, företagens och välfärdens förutsättningar att utvecklas i vår region. Kalmar har en ackumulerad bostadsbrist som i huvudsak inte är en resursbrist utan en politisk brist. Det är helt förödande att stora centrala markområden år efter år fått stå reserverade och bidra till att byggmarknaden för Kalmar helt riskerar att kallna.
Kalmarregionen hamnar långt ner i företagens utvärderingar och två viktiga skäl till Kalmar kommuns dåliga företagsklimat är, enligt Svenskt näringsliv den höga kommunalskatten och det faktum att entreprenörer inte välkomnas i den kommunala verksamheten. Det vill jag självklart ändra på!
Socialdemokraterna vill alltmer stänga Kvarnholmen för bilkörning och stänger därmed ner handeln i stadskärnan, vilken betyder långt mer för skatteintäkterna till Kalmar kommun och en levande stad än alla event som det kommunala bolaget Destination Kalmar kan komma på med våra skattepengar. Johan Persson kan som kommunstyrelsens ordförande lätt föreslå nya skattepengar och nya befogenheter till ”sitt” bolag där insynen tyvärr är minimal. Vem stoppar honom?
Jag tycker att vi ska utnyttja kommunens fantastiska förutsättningar som turistort, men jag vill också dimensionera kommunen för en ökad befolkningsutveckling.
Ett nytt parkeringshus, som Folkpartiet föreslog 2004 har utretts sedan valåret 2006, och kan kanske bli ett spadtag valåret 2014. Men det ersätter inte ens de parkeringsplatser som tagits bort, så jag vill att vi redan nu bygger ett nytt parkeringshus i stationsområdet. Hela detta område måste nå upp till den kapacitet och komfort som framtidens resenärer kräver. Socialdemokraterna planerar att korta spårområdet.
Företagen i Kalmar ska vara trygga med att vi värnar befintliga företag och det innebär självklart goda utvecklingsmöjligheter för Kalmar Hamn. Företag och kommuner lever under olika lagar och en sammanblandning kan skada dem båda. En välmående kommun med en god kommunal service och hög kompetens lockar till sig välmående företag. Företag och förskola behöver varandra. Gläds med den företagare som tjänar pengar i vår kommun. Det bidrar till fler arbeten, så att alla som vill, ska kunna uppfylla sina drömmar här i Kalmar!
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna i Kalmar