Kalmar kör över sakägarna

Thoralf Alfsson (SD) ,
Kalmar kommun planerar för att bygga många nya bostäder på flera platser runt om i Kalmar, ett exempel är delar av Fredriksskansområdet. Detta beklagar dagens SD-debattör som anser att majoritetspartierna, inte sällan tillsammans med oppositionen, kör över sakägare och skövlar kommunens grönområden.
Foto:Mats Holmertz
Kalmar kommun planerar för att bygga många nya bostäder på flera platser runt om i Kalmar, ett exempel är delar av Fredriksskansområdet. Detta beklagar dagens SD-debattör som anser att majoritetspartierna, inte sällan tillsammans med oppositionen, kör över sakägare och skövlar kommunens grönområden.

"Under 2016 beslutade Kalmar kommunfullmäktige om detaljplaner som kommer ge cirka 1 500 bostäder. Det som inte nämns är att alla stora detaljplaner har överklagats."

Kommunalrådet Johan Persson (S) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) framhåller det stora byggandet i Kalmar, men de talar mindre om hur föreningar och enskilda i många fall körs över. Eller hur man skövlar det ena efter den andra gröna lungan i stadsmiljön. Eller hur etablerade träd sågas ned för att minska arbetsbördan för serviceförvaltningen.

Under 2016 beslutade Kalmar kommunfullmäktige om detaljplaner som kommer ge cirka 1 500 bostäder. Det som inte nämns är att alla stora detaljplaner har överklagats. Det gäller södra Fredriksskans, Karlssons äng, Spiggen vid Gröndalsvägen och Södra staden vid Rinkabyholm. Det innebär att cirka 1 200 – 1 300 av de 1 500 beslutade bostäderna har överklagats av sakägare. Detta trots Kalmar kommuns medborgardialoger, samråd och granskningar.

Jag har nu varit ledamot av samhällsbyggnadsnämnden under drygt två år och kunnat se hur arbetet fungerar med detaljplanerna. Jag har dessutom försökt påverka utformningen av detaljplanerna för att minska ingreppen i grönområden och för att gå sakägare till mötes i betydligt större utsträckning. Men det har varit som att banka huvudet blodigt. Jag vill påpeka att det inte i första hand beror på tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen, utan det handlar om den politiska majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men majoriteten har förvånads värt ofta också stöd av Moderaterna och Liberalerna i nämnden.

    Som exempel kan nämnas Spiggen vid Gröndalsvägen där jag yrkade på att spara grönytan norr om Gröndalsvägen från en återvinningscentral och några radhus om 6-8 bostäder. Vilket innebar 6-8 bostäder mindre på det totala antalet om cirka 170 bostäder men också för att det skulle ge en säkrare skolväg för Lindöskolan och för den planerade grundskolan vid Brofästet. Återvinningscentralen ville jag flytta till skogsområdet mellan Brofästet och koloniområdet.

    Jag var ensam om denna uppfattning i nämnden. Nu kördes även alla sakägare över som lämnat yttranden. Vilket lett till att hela detaljplanen om 170 bostäder nu har överklagats. Ett i mitt tycke fullständigt onödigt överklagande om majoriteten lyssnat på sakägarna i större utsträckning, istället för att köra över dem.

    Vid kommunfullmäktige den 27 mars kommer detaljplanen för Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen drivas igenom av majoriteten med stöd av Moderaterna, Liberalerna och till och med Miljöpartiet. Ett grönområde som i kommunens egen Grönstrukturplan från 2010 utpekas som ”särskilt värdefullt i sin helhet” skall skövlas och istället ge plats för cirka 250-300 bostäder. En detaljplan som enligt min uppfattning är en fullständig våldtäkt på en fin boendemiljö. När man dessutom ser det i ljuset av att detaljplaner för cirka 1 500 bostäder beslutades under 2016 och att RIFA-tomten i samma område nu är på gång med ytterligare 600-700 bostäder samtidigt som cirka 1 100 bostäder är på gång vid Snurrom och Vimpeltorpet kan knappast trycket vara så stort att detta grönområde vid Kungsgårdsvägen måste tas i anspråk för bostäder.

    Det är sorgligt att se hur lite hänsyn som tas till sakägare/medborgarna i dessa medborgardialoger, samråd och granskningar i samband med att en detaljplan tas fram och hur den politiska majoriteten kör över alla sakägare då de vet att de i slutändan i 99 fall av 100 får igenom detaljplanen i högre instanser.

    Astrid Lindgren lär ha sagt att när inte politikerna längre lyssnar på folket, är det dags att byta ut dem. I Sverige har folket den möjligheten vart fjärde år och nästa gång är i september 2018.