Kalmar behöver en ny P-lösning

Debatt Artikeln publicerades
Ikväll arrangerar Kalmar kommun och Kalmar City ett stormöte där dit alla som vill kan komma för att diskutera parkeringssituationen i Kalmar. Kommunens mål med de förändringar som nu planeras motiverar dagens debattörer så här ”Kalmar ska ha en stadskärna som är lätt och smidigt att ta sig till för alla.”
Foto: Jonatan Bergöö
Ikväll arrangerar Kalmar kommun och Kalmar City ett stormöte där dit alla som vill kan komma för att diskutera parkeringssituationen i Kalmar. Kommunens mål med de förändringar som nu planeras motiverar dagens debattörer så här ”Kalmar ska ha en stadskärna som är lätt och smidigt att ta sig till för alla.”

Parkering

”Hur uppmuntrar vi medborgare att välja klimatsmart buss eller cykel? Hur ökar vi möjligheten för besökare att hitta attraktiva parkeringsplatser?”

Sedan hösten 2017 har en arbetsgrupp bestående av representanter från Kalmar Citys näringsliv, fastighetsägare och kommunen arbetat fram en handlingsplan för att möta den allt mer komplexa parkeringsfrågan. Syftet är att möta vår positiva utveckling med ett allt mer ökat intresse att bo, verka och besöka får fina stadskärna. Det ska vara lätt och smidigt att välja färdsätt till city utifrån sin dagliga livssituation.

Under arbetets gång har vi konstaterat att det behövs fler parkeringsplatser för att klara tillgängligheten på sikt. Det planeras nu för en ny parkeringsanläggning vid Stagneliusskolans matsal. Detta kommer att lösa en del, men det kommer inte att räcka. För att klara tillgängligheten krävs både fler parkeringsplatser samtidigt som vi planerar smartare inom det system vi har. Hur anpassar vi våra taxor på ett sätt som gör att flexibiliteten och valmöjligheterna för medborgare ökar? Hur uppmuntrar vi medborgare att välja klimatsmart buss eller cykel? Hur ökar vi möjligheten för besökare att hitta attraktiva parkeringsplatser? Detta är några av frågorna som vi har ställt oss.

Mattias Adolfson (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.
Foto: Mats Holmertz
Mattias Adolfson (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.
”Vår strategi är därför att öka antalet möjliga färdsätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling.”
Mattias Adolfson (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Ett viktigt ställningstagande har varit att Kalmar inte är av den storleken att vi kan hänvisa all pendling till kollektivtrafik. Det skiljer våra förutsättningar mot storstadsregionerna. Vi behöver även i framtiden planera för att människor ska komma till staden och parkera med bil. Vår strategi är därför att öka antalet möjliga färdsätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling. Samtidigt har vi också konstaterat att våra system inte är anpassade efter att vi medborgare har olika livssituationer dagligen. Att välja färdsätt är för många inte ett alternativ då systemen är anpassade efter månadskort. Att välja bussen ser vi idag inte vara tillräckligt attraktivt. Det är ungefär dubbelt så dyrt att åka buss som att parkera på Kvarnholmen.

Idag har du möjlighet att komma till Kalmarsalen klockan 18.00 om du vill veta mer om förslagen som arbetsgruppen arbetat fram. I juni kommer kommunfullmäktige att ta ställning och om allt går som planerats påbörjas åtgärderna under hösten. Här får du förslagen i stora drag:

# Månadskorten på buss sänks från 730 kr/månad till 500 kr/månad. Effekten blir en klimatväxling från bil till buss.

# Samarbete med KLT inleds med målsättning att införa gemensam buss- och parkeringsbiljett.

# Gratis parkering införs på lördagar.

# Gratis halvtimmesparkering införs på gatuparkering närmast gågatorna. Gäller även vardagar.

# Timtaxorna höjs från 5 till 7 kr/timme vid långtidsparkeringar samt från 10 till 14 kr/timme vid 3-timmarsparkeringar. Parkeringstiderna blir från kl. 09:00-18:00.

# Fler val för pendlare införs. På Kvarnholmen kommer det att kosta 30 kr/dag, utanför Kvarnholmen 20 kr/dag och på Ängö:s pendlarparkering 10 kr/dag. Pendlarparkeringen på Ängö blir ett billigare alternativ än idag och på Kvarnholmen dyrare. Kostnaden är ändå mindre än halva priset mot att stå per timme.

# Månadskorten för boendeparkering blir oförändrade.

# Vi förbereder cykelpool på Ängö. Målet är att i samarbete med arbetsgivare erbjuda de som nyttjar Ängö:s pendlarparkering möjlighet till cykel.

# Vi planerar för nytt parkeringshus vid Stagneliusskolans matsal med plats för cirka 400 parkeringsplatser. Detaljplanen är det mest prioriterade planarbetet för kommunen.

# På längre sikt behöver vi också planera för ny parkeringsanläggning på södra Kvarnholmen.

Vad är då bakgrunden till alla dessa förändringar? Jo. Kalmar växer rekordartat med uppemot 1 000 nya invånare per år. För varje 1 000 personer som vi ökar i befolkning får vi cirka 400 fler bilar som i olika grad påverkar stadskärnan. Trafikverket förutspår också att antalet bilar över tid kommer att öka. Samtidigt ökar också antalet arbetsplatser i stadskärnan. Stora arbetsgivare som Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, E-hälsomyndigheten och Region Kalmar har på senaste tiden valt att förlägga fler arbetsplatser på Kvarnholmen.

Det börjar nu bli trångt och det gäller framförallt på vardagar. Våra mest attraktiva parkeringsplatser upptas då under hela dagar av de som har sin arbetsplats på Kvarnholmen. Detta leder i sin tur till att det blir svårare för de som vill besöka vår stad. Intresset ökar också från besökare och Kalmarbor som vill ta del av stadslivet i form av handel, restaurangliv och evenemang. I grunden är allt detta positivt. Ett allt mer sprudlande stadsliv gör att vi som bor och verkar i Kalmar trivs ännu bättre med vår stad.

Det är ingen slump att över 95 procent av alla Kalmarbor kan tänka sig att rekommendera andra att flytta hit. Nu behöver vi också rusta för framtiden. Kalmar ska ha en stadskärna som är lätt och smidigt att ta sig till för alla.

Mattias Adolfson (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Lisa Söderholm, Centrumutvecklare Kalmar City

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.