Insändare, A Stenberg

Debatt Artikeln publicerades

Under rubriken ”35000 räcker för Wretlund” den 8 april argumenterar Bo Malm för sänkt lön till kommunalråd både för majoritet och opposition. Vänsterns argumentation ter sig dock lite märklig vid en närmare betraktelse. Några sakskäl för lönesänkning anges inte. Det enda Bo Malm säger är att han tycker det är för mycket betalt.
Om det hade varit för att någon verksamhet i kommunen behövde pengarna som Bo Malm vill dra in hade jag kunnat förstå det till viss del, men det anges inte. Eller om du ville använda de indragna pengarna till att ersätta ”vanliga” politiker som, på exakt samma premisser och med samma politiska ansvar, avsätter väsentliga delar av sin fritid till politiskt arbete - utan att få betalt för sina insatser. Nej Bo Malm det du ger uttryck för kan sammanfattas med ett enda ord; populism.
När det gäller det borgerliga oppositionsrådet säger Bo Malm att det inte varit någon opposition de senaste 25 åren och följaktligen behövs inget oppositionsråd. Det må vara att i vänsterns ideologiska hemvist (kommunismen) är opposition förbjudet men nu lever vi en demokrati och då måste även oppositionen få arbeta under samma förhållanden som den politiska majoriteten. Om nu Bo Malms resonemang skulle stämma borde oppositionen bli bättre om lönen togs bort helt för oppositionsrådet. Nej, Bo Malm återigen ger du uttryck för vänsterpopulism.
Vidare är vänsterpartiet skeptiskt till heltidspolitiker över huvud taget. Man anser att politiker efter en tid tappar en del av människors vanliga vardag om man inte har ett arbete att gå till. Trots det resonemanget verka Bo ha tappat sin verklighets anknutna vardag. Tror du att dagens och morgondagens medborgare vill arbeta politiskt utan att få betalt? Det torde finnas ett försvinnande litet antal verkligt kvalificerade kandidater som väljer att lägga fritid och arbete på ett så, på många sätt ”utsatt” jobb, utan rimlig ersättning. Vilka politiker får vi om heltidspolitiker skulle bli ett låglöneproletariat? Gå gärna ut och fråga medborgarna om de skulle vilja läsa och sätta sig in i centimetertjocka handlingar till nämnder utan att få något betalt men däremot få ta emot ovett från kommunmedborgare som anser nämnden borde fatta ett annat beslut. Jag vet svaret, man betraktas som inte klok, som lägger ner så mycket arbete utan att få betalt.
Tack ändå Bo för att du talat om att i Vänsterns samhälle är det partiets tyckande som är styrande för hur mycket medborgarna ska ha i lön. Kvalifikationer och duglighet spelar ingen roll för lönesättningen i vänstern rike. Vänstern tyckande om storleken på lön kan naturligtvis inte enbart inskränkas till politiker utan måste gälla för alla i samhället.
Avslutningsvis måste vi fundera över vilka politiker är det som vänstern vill ha med sitt löneresonemang. Inte kan det vara människor som är kvalificerade, dugliga och redan har bra betalt utan det blir motsatsen. Men det är kanske den utvecklingen det populistiska vänsterpartiet vill ha.
Anders Stenberg
(m)