Ideologiska skygglappar skapar köer

Anette Rogö (C)
 Elin Landerdahl (M) 
Jimmy Loord (KD) Sebastian Hallén (L)
 ,

på debattinlägg om sjukvårdspolitik, publicerat 16 juni.

Du är din vana trogen, Jonas Hellberg (S), när du vill dölja att den rödgröna landstingsmajoriteten saknar svar på de problem som Landstinget i Kalmar län står inför: Riktar intresset mot rikspolitiken, påstår saker som inte är sanna och far ut i vildsinta angrepp mot ”marknaden”.

Tala hellre om vad du vill göra mot de växande vårdköerna. Varför vill du till exempel inte tillåta att privata audionomer hjälper till att beta av de långa väntetiderna för att få en hörapparat? I S-styrda Region Östergötland går det utmärkt.

Varför ska inte privata hälsocentraler ha samma ekonomiska villkor som landstingets? De förra får genomgående bättre omdömen i patientenkäter och har högre tillgänglighet. Det skulle vara ett sätt att få fler mottagningar och ge även medborgare på mindre orter tillgång till fast läkarkontakt. Det saknar de överlag idag.

Landstingets ekonomi, vad tänker du göra åt den? Fortsätta att smygstänga vårdplatser men vägra ta ordet ”besparingar” i din mun? Eller gå Alliansen till mötes och göra en rejäl översyn med fokus på bibehållen patientsäkerhet och tillgänglighet?

Hur ska du fixa bemanningskrisen? Du och dina majoritetsvänner har hittills sagt nej till nästan alla förslag från Alliansen; nu senast om en total översyn av grundbemanningen som ett led i en bättre arbetsmiljö.

Men du kommer naturligtvis inte att svara på dessa eller andra frågor, utan skriva en slutreplik där du ännu en gång försöker klistra på oss åsikter vi inte har och där du går på om giriga kapitalister.

Det är därmed dina ideologiska skygglappar som blir orsaken till att människor tvingas vänta i vårdköer och motverkar en jämlik vård.