Hur kan vi acceptera dödshot?

Debatt Artikeln publicerades
Thomas Isaksson , tillförordnad ordförande Kalmarsund Pride, fick ett anonymt dödshot via telefon. Nu ifrågasätter han varför polisutredningen snabbt lades ned med motiveringen att brottet inte gick att utredas.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Thomas Isaksson , tillförordnad ordförande Kalmarsund Pride, fick ett anonymt dödshot via telefon. Nu ifrågasätter han varför polisutredningen snabbt lades ned med motiveringen att brottet inte gick att utredas.

Pride

”Vi behöver göra upp med attityden; Lite får man tåla – om det inte sker finns risk för att förtroendevalda censurerar sig själva och inte går in i frågor de vet kan innebära hat- och hotfull situationer.”

Ska vi som står upp mot främlingsfientlighet, homofobi och rasism acceptera dödshot?

När jag vaknade på morgonen den 4:e september hade jag ett meddelande i min röstbrevlåda. Tryckte på uppspelning och hörde ett kort budskap: ”Du är död”. Meddelandet var bara fyra sekunder långt och telefonnumret okänt.

Vid lunchtid samma dag besökte jag polisen och gjorde en anmälan. Blev mottagen mycket korrekt och fick lämna uppgifter om händelsen. Polisen ville dock inte ta del av ljudinspelningen och uppmanade mig inte heller att spara den, vilket förvånade mig. Det sades heller inget om att spårning av samtalet kunde bli aktuellt. Då jag är tillförordnad ordförande i Kalmarsund Pride och har figurerat i lokalpressen upplyste jag polisen om detta och påtalade att hotet med största sannolikhet var kopplat till detta engagemang.

Då vi i Kalmarsund Pride har återkommande kontakt med polisen vid våra tillståndsansökningar tog jag kontakt med dem och fick följande klart för mig:

# Nej, ljudinspelningen var inte så viktig då polisen litade helt på min uppgift att jag blivit hotad. Senare i samtalet framkommer dock att det, om det förekommer flera telefonhot, kan vara möjligt att se likheter. Detta förutsätter då att polisen alltid begär in och sparar ljudinspelningarna.

# Nej, polisen kan inte spåra samtal av integritetsskäl vilket jag kan ha förståelse för. Fick tipset att göra detta själv eftersom det då kan ske utan problem. Lovade att göra detta.

# Nej, geografisk spårning är heller inte aktuellt då detta inte utgör något bevisvärde vid lagföring. Jag påtalade då att det dels kan vara av intresse för polisen om ett flertal hotfulla samtal rings från samma område samt att det vore betryggande för min egen del att veta om hotet kommer långt ifrån min bostad jämfört med om det hade ringts från mitt närområde.

# Anonyma hot är inte så allvarliga som när gärningspersonen är känd, till exempel partner i ett destruktivt förhållande. Känner mig förvisso inte tryggare på grund av en sannolikhetskalkyl.

Som ett resultat av telefonhotet plockade jag ner Prideflaggan från fasaden och upplyste några grannar om det inträffade så att de skulle vara lite extra uppmärksamma under den närmaste tiden.

Vid kontakt med telefonoperatören blev jag först upplyst om att de inte kunde spåra samtalet. Då jag vägrade acceptera detta visade det sig att spårningen av telefonnummer kunde ske men inte av den mast som samtalet kopplats upp från. Fick nöja mig med detta liksom att priset för tjänsten var 700 kronor.

På kvällen samma dag sökte jag information på nätet och hittade en hel del om vikten av att spara allt som kan utgöra bevis och att detta skulle delges polisen. Detta förutsätter då att polisen är intresserad av att ta del av dessa uppgifter.

Thomas Isaksson
, tillförordnad ordförande Kalmarsund Pride.
Foto: arkivfoto
Thomas Isaksson
, tillförordnad ordförande Kalmarsund Pride.
”Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Kommuner, landsting och regioner behöver arbeta aktivt för att förebygga och motverka att hat och hot mot de förtroendevalda uppstår.”
Thomas Isaksson
, tillförordnad ordförande Kalmarsund Pride.

Sedan gick dagarna och jag väntade på att polisen skulle höra av sig och åtminstone begära att få en kopia på ljudfilen. Inget hände och en vecka senare fick jag en kopia av polisanmälan per post och samtidigt ett beslut om att utredningen lagts ner då det ”är uppenbart att brottet inte går att utreda”. Detta har man kommit fram till samma dag som anmälan gjordes, utan att kontakta mig, ta del av ljudfilen eller invänta resultatet av spårningen.

Nu är det tyvärr så att jag inte är den enda i regionen som mottagit hot under de senaste veckorna. Jag är dock tämligen ”okänd” till skillnad mot de övriga vilkas utredningar inte har lagts ner. Utesluter inte ett samband, att ”kändisskapet” har betydelse för hur brott prioriteras.

Det förvånar mig starkt att polisen inte har ställt följande frågor:

•Kände jag igen rösten?

•Uppskattad ålder på den som ringde?

•Kön på den som ringde?

•Talade han/hon med brytning/dialekt?

•Finns det tidigare händelser som kan sättas i samband med hotet?

•Har det inträffat något efteråt som kan sättas i samband med samtalet?

Men detta är alltså inte av intresse för polisen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver mycket bra på sin hemsida:

SKL genomför en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda bland annat genom utvecklingsarbete och utbildningar. SKL arbetar också för en skärpt lagstiftning till skydd för förtroendevalda som utsätts för hot och våld i sitt demokratiska uppdrag.

Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Kommuner, landsting och regioner behöver arbeta aktivt för att förebygga och motverka att hat och hot mot de förtroendevalda uppstår. Om detta inte görs finns det risk att det sker en normförskjutning.

Vi behöver göra upp med attityden; Lite får man tåla – om det inte sker finns risk för att förtroendevalda censurerar sig själva och inte går in i frågor de vet kan innebära hat- och hotfull situationer. Det undergräver det demokratiska systemet och kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. SKL vill nå ut till så många förtroendevalda som möjligt med budskapet att flera ska rapportera och anmäla när de har blivit utsatta för hat, hot eller våld.

Men nu är ju inte jag förtroendevald varför min slutsats med anledning av polisens handläggning av hotet mot mig är att detta måste jag tåla och att det är meningslöst att polisanmäla. Mottar jag fler hot i framtiden är det något jag tvingas acceptera.

Några reflektioner:

•De hot som jag och andra i regionen mottagit är politiska hot som i förlängningen skadar demokratin.

•Genom att polisen negligerar hot mot dem som försvarar mänskliga rättigheter försvåras arbetet för offentliga talespersoner.

•Genom att inte prioritera hoten och analysera dem ur ett bredare perspektiv, organisationsmässigt, geografiskt, sättet att hota med mera, så begränsas möjligheten för ett framgångsrikt utredningsarbete.

Thomas Isaksson , tillförordnad ordförande Kalmarsund Pride.

 

Så svarar polisen – läs mer:

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.