Hellre sila mygg än sitta still

Jessica Rydell (MP) ,

i debatt om klimatsmarta satsningar, tidigare inlägg 13 och 18 september

Christer Jonsson (C), landstingsråd i opposition, säger sig värna miljö och klimat, men har ändå svårt att ställa sig bakom den klimatstrategi landstinget i Kalmar län nu arbetat fram.

Han utropar att jag silar mygg och sväljer kameler för att jag tycker, precis som klimatstrategin säger, att landstinget kan minska köttandelen i sjukhusmaten. Effekten är för liten och det motverkar de gröna näringarna i länet, påstår Jonsson.

Nej, Christer Jonsson. Ingen utsläppsminskning är för liten för att man strunta i att göra den. Och nej, köttproduktionen i länet kommer inte att påverkas negativt. Andelen närproducerat kött kan fortfarande öka, trots att vi använder mindre kött i våra kök. Detta genom att vi, som vi i majoriteten vill, styr upphandlingar och inköp mot mer lokalt producerade produkter istället för inköp från annat håll. Blir det också ekologiska varor är vinsten än större.

När det gäller förbrukningsmaterial och engångsartiklar i sjukvården håller jag med om att det är en utmaning och en stor utsläppskälla, där vi måste bli mycket, mycket bättre. Dock finns det för få framtagna alternativ idag, men vi följer utvecklingen kring biobaserade material istället för plaster, var så säker. Och det är här Christer Jonssons resonemang brister. Där det inte finns några alternativ, kan vi ju inte heller sätta in åtgärder. Utan det måste vi göra på de områden där det är möjligt.

Det är lika bakvänt som Centern debatterar i frågan om flygskatten, vilken Centern är emot för man vill hellre hitta alternativa bränslen. Gott så. Men det finns ju inte tillgång till fossilfria bränslen idag! Och fram tills dess måste vi få ner flygandet för att minska utsläppen. Att låta flygbolagen i något större utsträckning stå för sina egna klimatkostnader genom en skatt är en sådan åtgärd som regeringen nu genomför och som får effekt direkt idag.

Summa summarum. Gärna engångsartiklar som är snällare mot klimatet och gärna biobränslen till flyget – när det möjligt! Men vi kan ju inte vänta till dess. Under tiden måste alla möjliga åtgärder för klimatet göras. Om man så måste sila mygg.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.