Hela Kalmar län ska leva och utvecklas

Debatt Artikeln publicerades
Nya pendeltågstationer längs med Stångådalsbanan för att underlätta för arbetspendling, det är ett mål som den nya regionmajoriteten har i sina framtidsplaner för Kalmar län.
Foto: Mats Holmertz
Nya pendeltågstationer längs med Stångådalsbanan för att underlätta för arbetspendling, det är ett mål som den nya regionmajoriteten har i sina framtidsplaner för Kalmar län.

Region Kalmar län

”Vår ambition är att region Kalmar län ska ta ledarskapet för stärkt konkurrenskraft, bättre infrastruktur och en aktiv näringslivsutveckling.”

Vid årsskiftet skrivs historia. Från den första januari 2019 blir Landstinget i Kalmar län nya Region Kalmar län. Den nya samhällsorganisationen får ett samlat ansvar för hälso- och sjukvården tillsammans med de regionala utvecklingsfrågorna. Vi är inspirerade att få den nya länsunionens (S, C och L:s) förtroende att besluta och arbeta med dessa frågor. Som vi ser det har Kalmar län redan stora styrkor som ska tas tillvara:

# Hälso- och sjukvården ligger i Sverigetoppen när det gäller kvalitet, tillgänglighet och nöjdhet.

# Industriföretag som exempelvis Scania i Oskarshamn och Södra Cell i Mönsterås står sig väl i den globala konkurrensen.

# Livsmedelssektorn, skogen och träindustrin har en unik position.

# Länet har profilområden inom kultur- och besöksnäringen med Öland, Glasriket och Astrid Lindgrens värld som några av flaggskeppen.

# Utvecklingen på e-hälsoområdet i Kalmar och klimat- och energisektorn ligger i framkant.

# Linnéuniversitetet är ett piggt och ungt universitet som ger regionen möjligheter att arbeta med hälsofrågor, entreprenörskap och innovation på nya sätt.Karin Helmersson (C).
Foto: Roger Carlsson
Karin Helmersson (C).
”Vi vill fortsätta utveckla Kalmar län som ett matlän med bland annat Matens hus där regionens produkter marknadsförs och besökarna får prova mat.”
Karin Helmersson (C), ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik

Samtidigt har regionen stora utmaningar. Vår ambition är att region Kalmar län ska ta ledarskapet för stärkt konkurrenskraft, bättre infrastruktur och en aktiv näringslivsutveckling. Vi vill samla alla goda krafter på regional och lokal nivå med länsinvånarnas bästa för ögonen. För att hålla ihop länet, skapa en bättre välfärd, fler arbeten och växande företag krävs det:

1. Att vi ökar investeringarna i bättre kommunikationer. Ska hela Kalmar län utvecklas krävs det att näringslivet och länsborna får likvärdiga möjligheter till företagande, resande, arbete och boende. Länets arbetsmarknadsregioner ska sammanföras med varandra. Regionen behöver kraftsamla för ökade investeringar i vägar, hamnar, flyg och järnväg. Det måste bli enklare att pendla på ett effektivt sätt till och från jobbet. Kollektivtrafiken ska byggas ut, exempelvis genom nya pendeltågstationer längs Stångådalsbanan. Regionen behöver vidare se till att alla invånare får tillgång till bredband, vilket är helt avgörande för att kunna arbeta, starta och driva företag.

2. Att vi kraftsamlar för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Idag ställs både operationer och transporter in, inte för att det saknas pengar, utan för att det saknas människor som kan utföra jobbet. Samverkan mellan universitet, utbildningsanordnare och regionen måste därför bli bättre. Samarbetet kring den nya läkarutbildningen i Kalmar kan stå som modell för fler satsningar som matchar den regionala arbetsmarknadens behov.

Vi behöver vidare utarbeta en plan för långsiktig kompetensförsörjning. Länets folkhögskolor ska fortsätta att utbilda de som saknar grundskola och gymnasiekompetens samt de som vill ha en yrkesutbildning. Omedelbart behöver insatserna inom vuxenutbildningen stärkas. Kalmar län behöver bli bättre på att dra nytta av de många nyanlända som kommit till vårt län och välkomna de som vill leva sina liv här.

3. Att vi arbetar för en hållbar utveckling, utvecklar besöksnäringen och stärker kulturen. I Kalmar län både odlas, produceras och tillverkas mat som resten av landet behöver. Detta ger arbetstillfällen och ett öppet levande landskap. Vi vill fortsätta utveckla Kalmar län som ett matlän med bland annat Matens hus där regionens produkter marknadsförs och besökarna får prova mat.

I länet finns många kulturaktörer som skapar upplevelser och kreativitet. Som ansvarig för den regionala kulturen vill vi ta ett fortsatt stort ansvar och särskilt prioritera kultur till barn. Vi vill också säkerställa att exempelvis teatern, musiken och kulturarvet når ut till alla invånare i hela länet.

Tillsammans vill vi se till att regionen blir starkare, friskare och företagsvänligare. Utveckling och tillväxt ska komma alla till del, både i städerna, tätorterna och på landsbygden. Hela länet ska leva och utvecklas!

Karin Helmersson (C), ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik

Peter Wretlund (S), ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.