Greenpeace tar ansvar - åklagaren fördröjer

Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige Rolf Lindahl, kärnkraftsansvarig ,
Den rättsliga prövningen efter Greenpeace aktion mot Oskarshamns kärnkraftverk drar ut på tiden. En fördröjning Greenpeace hävdar inte beror på Greenpeace utan på åklagarmyndigheten.
Foto:Greenpeace
Den rättsliga prövningen efter Greenpeace aktion mot Oskarshamns kärnkraftverk drar ut på tiden. En fördröjning Greenpeace hävdar inte beror på Greenpeace utan på åklagarmyndigheten.

"Sverige har några av de äldsta reaktorerna i Europa och fyra av dem passerar i år 40 år, den tekniska livslängd som de ursprungligen konstruerats för. Denna problematik är något som tidigare knappt uppmärksammats i media eller bland politiker."

Under de senaste dagarna har Greenpeace kritiserats för att inte ta ansvar och för att förhala rättsprocesser. Den bilden stämmer inte överens med verkligheten. Att ta ansvar är precis det vi gör när vi påvisar de säkerhetsrisker som finns på OKG, risker som skulle kunna få ödesdigra konsekvenser. Varje risk måste uttömmas och vi är helt ense om att kärnkraftsäkerhet handlar om att bemöta det osannolika. Vi tar också alltid ansvar för aktioner som vi genomför, så även i detta fall.

Den 5 mars i år genomförde aktivister från Greenpeace en fredlig manifestation vid Oskarshamns kärnkraftverk för att synliggöra de ökade säkerhetsrisker som följer av att kärnkraftsreaktorerna passerar sin planerade livslängd. Samtidigt som aktionen ägde rum släpptes en europeisk och en svensk rapport, som båda slår fast att vi går in i en ny era av risker med en allt äldre kärnkraftspark i Sverige och Europa.

Sverige har några av de äldsta reaktorerna i Europa och fyra av dem passerar i år 40 år, den tekniska livslängd som de ursprungligen konstruerats för. Denna problematik är något som tidigare knappt uppmärksammats i media eller bland politiker.

Greenpeace är en oberoende organisation som sedan starten 1971 agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Vårt arbete kännetecknas av att undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön för att förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.

När Greenpeace aktivister 2012 kunde avslöja stora säkerhetsbrister genom att enkelt ta sig in och övernatta på kärnkraftverken vid Forsmark och Ringhals ledde detta till ett uppvaknande och åtgärdsplaner från industri, myndighet och regering.

I mars i år fortsatte vi vår granskning av kärnkraften genom att aktivister riktade strålkastarljuset på riskerna med den åldrande kärnkraftsparken. Att blunda för riskerna är inte längre ett alternativ.

I lokal media har emellertid en bild av att Greenpeace skulle smita ifrån sitt ansvar förmedlats. Det är inte sant.

Vid de relativt få tillfällen som en Greenpeace-aktion leder till en rättslig prövning så brukar samarbetet mellan rättsmyndigheterna och Greenpeace präglas av ömsesidig respekt. Bägge sidor har intresse av att prövningen blir snabb, enkel och rättvis. I det aktuella fallet har situationen varit en annan.

Förhören syftar till att ta reda på om aktivisterna gjort sig skyldiga till brott eller inte. Det misstänka brottet är olaga intrång, normalt ett bötesbrott.

Den avgörande bevisfrågan är om aktivisterna varit inne på området eller inte. I de två förhör som redan genomförts med varje aktivist har denna fråga utretts. 

Att då åklagare Johan Henningsson begär att aktivisterna skall inställa sig för ett tredje förhör för att säga samma sak är anmärkningsvärt. Särskilt gäller detta för de aktivister som befinner sig utomlands. För att underlätta har Greenpeace erbjudit att bistå så att kompletterande förhör skulle kunna genomföras via videolänk, men detta har inte accepterats. Greenpeace rättsliga ombud har dessutom konsekvent förvägrats information som skulle kunna göra förundersökningen effektivare.

En avgörande orsak till att utredningen tagit tid är att åklagare Johan Henningsson krävt att varje aktivist, mot deras egen vilja, ska förses med en egen advokat. Aktivisternas fick inte möjligheten att själva välja advokat, vilket är en grundläggande rättighet i ett rättssamhälle. Deras önskan var att en och samma advokat skulle företräda dem. Tingsrätten förordnade istället hela 24 ombud för de tilltalade mot, som normalt är, endast ett. Detta liksom de nya förhören kommer också innebära stora och helt onödiga kostnader för staten.

Åklagare Henningsson tycks driva en egen kampanj mot Greenpeace som i allt väsentligt saknar juridiska motiv. Den som i detta skede binder upp polisens resurser från andra viktiga uppgifter är snarare förundersökningsledaren själv.

Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.