Gör om och rädda Fredriksskans

Mats Blomberg, ordförande Kalmar AIK
 Thomas Olsson, ordförande Kalmar Gymnastikförening
 Henrik Björkholm, ordförande Kalmar Sportklubb 
Billy Strandberg, ordförande Ängö Bollklubb ,
Gör om, gör rätt. Fyra ordföranden för fyra idrottsklubbar som använder Fredriksskans sågar förslaget på att bebygga delar av idrottsarenan med bostäder.
Foto:Mats Holmertz
Gör om, gör rätt. Fyra ordföranden för fyra idrottsklubbar som använder Fredriksskans sågar förslaget på att bebygga delar av idrottsarenan med bostäder.

"Både planen och miljökonsekvensbeskrivningen innehåller rena felaktigheter om hur det ser ut idag på Fredriksskans."

Idag måndag den 31 augusti är sista dagen för yttrande angående detaljplan Fredriksskans. Vi föreningar som idag verkar inom Fredriksskans arenaområde, Kalmar AIK, Kalmar Gymnastikförening, Kalmar Sportklubb och Ängö Bollklubb säger nej till kommunens förslag till detaljplan för södra Fredriksskans. Fullföljer kommunen planerna att bygga 200 bostäder
i området förändrar det direkt våra möjligheter att på sikt utveckla idrott i centrala Kalmar.

Utan att ha löst flertalet frågor om var till exempel fotbollsklubbarna på sikt ska ta vägen, var friidrotten ska träna och hur skolidrotten ska kompenseras för bebyggda träningsplaner är kommunen beredd att för alltid låsa fast den enda stora gröna yta kommunen förfogar över i den centrala stadsbilden.

Vi saknar ett helhetsperspektiv, kräver ett rejält omtag och en bredare konsekvensanalys om hur en utbyggnad enligt planförslaget påverkar idrotten i stort. Både planen och miljökonsekvensbeskrivningen innehåller rena felaktigheter om hur det ser ut idag på Fredriksskans. Man undrar om planförfattarna verkligen bemödat sig om att ta reda på de faktiska förhållandena.

  Vad händer framåt med norra delen av området om man bebygger den södra delen? Hur påverkar det på kort och lång sikt andra fritids- och idrottsanläggningar? Hur påverkar det andra föreningar i stan? Analysen och svaren saknas.  Nu väljer kommunen att lägga fram ett förslag mot föreningarnas, närboendes och många Kalmarbors bestämda vilja och önskan. Förslaget påverkar även andra föreningar som idag använder Fredriksskans. Kalmar FF med flera klubbar tränar ungdomar och spelar matcher på Fredriksskans. Detaljplanen hänvisar till Gasten, träningsplanerna vid Guldfågeln Arena. Hur kan man göra det när träningstiderna inte räcker till på långa vägar utan klubbarna måste använda Fredriksskans?

  Planförslaget har en stor brist, den bygger på antaganden och utgår från förhållanden som saknar relevans. Berörda föreningar har i mycket liten utsträckning blivit hörda och vi känner att vi inte alls varit delaktiga i de senaste årens process. Då handlar det inte om formella samråd eller skrivelser utan att på allvar få vara med i ett utvecklingsarbete och arbetsgrupper. Hur kan man avstå från den erfarenhet och kunskap som finns bland alla verksamhetsutövare?

  Det talas varmt om skolidrotten. Från lärare och elever framförs både officiellt och underhand omfattande kritik mot att man krymper deras möjligheter till träningsytor till ett minimum. Här är kommunen på väg att bebygga den del av Kalmar som härbärgerat olika event de senaste åren samtidigt som området blivit allt mer tillgängligt för allmänhet och spontanidrott.

  Tror planförfattarna verkligen på fullaste allvar att 200 lägenheter på området inte kommer att påverka idrotts- och eventmöjligheterna på arenan? Om det börjar byggas så förlorar vi dessa ytor för alltid!

Var och en kan själv studera de principskisser och modellbilder över hur det nya området kommer att gestalta sig.

  Är det så vi vill ha detta unika område som många städer skulle betala dyrt för att utveckla som en grön oas? En oas förbehållet friskvård genom idrott och rekreation. Kommunen planerar för 2 000 nya lägenheter. Det finns andra områden att prioritera först, stadens framtid står inte och faller med att bygga bostäder på Fredriksskans.

  Varje vecka tränar här mellan 2 000-3 000 ungdomar. Vi är övertygade om att det går att utveckla Fredriksskans vidare som ger både Kalmarbor, föreningar och turister fortsatta upplevelser.  Vi vill ha kvar Fredriksskans som en idrotts och rekreationsarena. Ett minimikrav är att det finns tillräckliga träningsytor för fotboll och friidrott. Det handlar om klubbarnas själ! Tyvärr ser inte detaljplanen ut så. Vi erbjuder oss istället att vara med och ta ansvar för en levande arena och bidra med vårt kunnande. Glöm inte heller det historiska perspektivet och det fantastiska kulturarvet från idrotten som funnits här i 100 år.

  Vi efterlyser mer ödmjukhet
och helhetssyn! Kalmar och Fredriksskans förtjänar betydligt bättre än ett dåligt planförslag.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.